; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Om ook na de zomer vol energie verder te kunnen werken aan ons duurzame doel - een Vruchtenbuurt zonder aardgas -, zijn we op zoek naar een enthousiaste coördinator. Wie komt ons helpen? Lees de vacature en reageer via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Warm in de Wijk/Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt Den Haag zoekt een enthousiaste coördinator
(Parttime/ deels betaling op projectbasis, deels vrijwillig)

De Vruchtenbuurt wil een duurzame pionier zijn. In 2015 zijn we, als klein clubje duurzame bewoners van de Vruchtenbuurt in Den Haag, begonnen met Warm in de Wijk; een pioniersproject om van het aardgas af te gaan en over te stappen op duurzame warmte. We willen #vangaslos. In het coalitieakkoord van de gemeente Den Haag is de Vruchtenbuurt één van de tien ‘Groene energiewijken’ is waar de energietransitie als eerste gaat plaatsvinden!

We zijn snel gegroeid: inmiddels zijn er bijna 700 serieuze geïnteresseerden in een netwerk van duurzame warmte, als alternatief voor aardgas. Om de bewoners te verenigen hebben we een coöperatie opgericht: Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt U.A. De Coöperatie is hét vehikel om mee te denken, te doen en te beslissen. Ook hiervoor geldt: hoe meer mensen meedoen, hoe krachtiger onze stem. In korte tijd hebben zich hier al meer dan 250 huishoudens voor aangemeld.

De Coöperatie draait voor het grootste deel op vrijwillige inzet van vooral mensen uit de buurt zelf. In november 2018 is een Bestuur benoemd door de Algemene Leden Vergadering van de Coöperatie. Het Bestuur wordt bijgestaan door een Expertpool (die deels tegen betaling specifieke opdrachten uitvoert) en een aantal Werkgroepen (gevormd door vrijwilligers uit de wijk). De Coöperatie heeft naast inkomsten uit de (beperkte) ledenbijdrage ook financiële steun van onder andere de gemeente Den Haag, stadsdeel Segbroek, de provincie Zuid-Holland en Fonds 1818 gehad.
Het is onze ambitie om op niet al te lange termijn een concreet project te starten waarin een aantal huishoudens in de Vruchtenbuurt als échte pionier van het gas af gaat.

Taken:
Ter ondersteuning van het Bestuur en de Werkgroepen zoeken we een enthousiaste coördinator die ons kan helpen met:

  • Coördinatie en overzicht houden over activiteiten van de Werkgroepen;
  • Ondersteuning van het Bestuur in overzicht houden op planning en acties (o.a. Bestuursvergaderingen, Algemene Leden Vergaderingen);
  • Organisatie van evenementen en bijeenkomsten voor bewoners van de Vruchtenbuurt en coöperatieleden;
  • Eerste contact met bewoners (o.a. via de mail, nieuwsbrieven en sociale media);

Voorbereiding van offertes, projectplannen en verantwoording richting subsidieverstrekkers.Je kan in je taken een beroep doen op de leden van het Bestuur en de Expertpool.

Competenties en ervaring:
We zoeken iemand met de volgende competenties en ervaring:

  • Je houdt overzicht, kan goed organiseren, brengt structuur en onderscheidt hoofd en bijzaken;
  • Je communiceert gemakkelijk met bewoners, vrijwilligers en andere partners in de wijk;
  • Je hebt een passie voor de missie van de Coöperatie en weet dat naar reële doelen en activiteiten te vertalen;
  • Je vindt het leuk om ideeën te bedenken en die uit te voeren;
  • Je beschikt over kennis van en netwerk in de Vruchtenbuurt en duurzaamheidsinitiatieven in Den Haag (of je hebt vergelijkbare en relevante ervaring).

Verwachte tijdsbesteding:
Gemiddeld 10 uur per week

Procedure:

Meld je motivatie en CV aan het Bestuur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. vóór 10 september 2019

Een (verkennend) gesprek met het Bestuur en eventueel leden van de Expertpool is onderdeel van het proces om je te laten beginnen. De Coöperatie streeft er naar om een parttime betaalde opdracht te aan jou te gunnen die past bij onze externe financieringsbronnen. Dit betreffen (eenmalige) subsidies. Er is geen sprake van een indiensttreding bij de coöperatie. Precieze omvang van de betaalde opdracht hangt af van het overleg met jou.

Wil jij meehelpen de Vruchtenbuurt te verduurzamen? Durf jij te pionieren? Ben je enthousiast? Stuur ons je motivatie en CV!

 

Na de goedbezochte werksessie op 25 juni is het even stil geweest, maar we hebben natuurlijk niet stilgezeten! Hoog tijd om weer met elkaar in gesprek te gaan!

We hebben de volgende momenten vastgelegd: 

Woensdag 30 oktober
Bewonersavond/werksessie over nadere uitwerking en verdieping van de varianten van een netwerk op 70 en op 40 graden.
Tijd 19.30-21.30 - locatie volgt snel

 

Dinsdag 12 november:
Algemene Leden Vergadering waarin we een besluit over de meest voor de hand liggende variant willen voorleggen en kijken naar 2020.
Tijd 19.30-21.30 - locatie volgt snel

Waarom is er nu een besluit nodig over de techniek waarmee we onze huizen gaan verwarmen? Onze partners (Gemeente, Dunea en Stedin) hebben ons gevraagd om vóór het einde van het jaar een principebesluit te nemen over de gewenste variant waarmee we een warmtenet willen gaan ontwikkelen voor de eerste 500 huizen. 

Zet deze data alvast in je agenda en meld je aan voor de bewonersavond/ werksessie op 30 oktober via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De leden van de Coöperatie krijgen binnenkort een uitnodiging voor de ALV. 

 

Alvast, als tipje van de sluier, een korte update van wat we de afgelopen maanden hebben gedaan:

We zijn in nauw overleg geweest met Fonds 1818 en de Gemeente voor financiële ondersteuning van onze werkzaamheden. Ook is er regelmatig overleg met Dunea en Stedin over de mogelijkheid om 500 pioniers in de wijk van duurzame warmte te voorzien.
Het Bestuur is bezig om een expertpool in te richten zodat ons initiatief kan steunen op een bredere groep van expertise.
De leden die zich hebben aangemeld voor de werkgroep isolatie worden op korte termijn benaderd voor een eerste overleg.

 

We hebben veel zin om met jullie het gesprek te voeren en hopen dan ook op een grote opkomst. Want alleen samen maken we de Vruchtenbuurt duurzaam!

 

Warme groet,

Bestuur Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt

De Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt wenst u een goede zomer, vol (hernieuwbare) energie en (duurzame) warmte! 

 

Zomergroet warm in de wijk

De ALV van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt stodn gepland voor 12 juli. Zo vlak voor de zomervakantie blijkt het voor velen toch niet mogelijk om te komen. Daarom hebben we besloten de ALV te verzetten, en een nieuw moment te zoeken na de zomervakantie. We moeten belangrijke keuzes maken over de gewenste koers, en daarvoor is het van belang dat voldoende leden hun stem laten horen.

 

PS Als u nog geen lid bent, word dat dan nu!

Heeft u vragen, input of opmerkingen over Warm in de Wijk, en wilt u dat graag delen?
Kom dan naar lunchroom Op de Hoek op donderdag 11 juli!

We zitten er tussen 9 en 12 uur 's ochtends en gaan graag met u in gesprek!

In mei organiseerde de Coöperatie twee bewonersbijeenkomsten, waar de volgende onderwerpen aan de orde kwamen:
Resultaten Zet 'm op 70! (presentatie)
Gemeentelijke plannen energietransitie (presentatie)
Stand van zaken Warm in de Wijk (presentatie)
De presentaties die daarbij hoorden kunt u hierboven downloaden. Het verslag vindt u in de nieuwsbrief van mei 2019. 
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Op dinsdagavond 14 en vrijdagavond 17 mei organiseren we een bewonersbijeenkomst, respectievelijk in Dansclub de Mient en de Remonstrantse Kerk. 
Op die avonden willen we graag in gesprek over de keuzes die gemaakt gaan worden en waarin de leden van de Coöperatie een stem hebben. 
Ook besteden we aandacht aan de uitkomsten van Zet 'm op 70!, waarin 70 buurtbewoners hun CV op 70 graden in hebben laten stellen om zo na te bootsen wat de komst van een warmtenetwerk zou betekenen.

Beide avonden starten met een inloop om 19.30 uur. We beginnen het programma om 20 uur, en sluiten uiterlijk 22 uur af.
Meldt u zich aan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.?

Poster Bewonersbijeenkomsten mei 2019 1

Het worden weer interessante bijeenkomsten. Bent u erbij?

Wat werkt er nu beter dan elkaar, als buurtbewoners, tips en advies geven over verduurzaming en energiebesparing? Dat is de gedachte achter het initiatief van HOOM: laagdrempelig, zonder commercieel belang, ontvangen buurtbewoners via een energiecoach die is opgeleid door HOOM net dát steuntje in de rug dat ze nodig hebben om aan de slag te gaan. 
Ook in de Vruchtenbuurt zijn we hiermee gestart, en Rob Pieters is de eerste Vruchtenbuurter die de opleiding heeft afgerond. Meer lezen? Het verhaal van Rob staat in de Warm in de Wijk-nieuwsbrief van maart, en op de website van HOOM vindt u alle informatie over de training en de energieadviesgesprekken.

En wilt u ook in het vervolg op de hoogte blijven? Meldt u zich dan hier aan voor de (maandelijkse) nieuwsbrief. 

Het onderzoek naar de resultaten van Zet 'm op 70! wordt uitgevoerd in samenwerking met het WaterLab/ Citizen Science van de TU Delft. 
Onderstaande illustratie laat zien hoe het onderzoek is opgezet: 

 

Hoe doe je goed onderzoek 1

Afgelopen weekend hebben we, verspreid over de wijk, een aantal borden opgehangen om te laten zien dat er werkelijk in bijna álle straten van de Vruchtenbuurt wel een deelnemer aan Zet 'm op 70! woont. Er komen veel positieve reacties binnen, en het leidt tot een hoop extra aandacht. Precies de bedoeling, want we willen graag dat de hele Vruchtenbuurt op de hoogte is van Warm in de Wijk!

Ina Topman en Johan Blonk, beiden bewoners van de Vruchtenbuurt, doen mee aan Zet 'm op 70! Hier leest u waarom, en hoe het hen vergaat.

IMG 2999

 

Ter geruststelling: na afloop van de proef halen we de borden natuurlijk weer op!

 

Verspreid over de hele Vruchtenbuurt doen 70 buurtbewoners mee aan een pilot - Zet 'm op 70! - waarmee zij zich voorbereiden op een netwerk van duurzame warmte. Ze testen wat het met het gevoel van comfort en de binnentemperatuur in hun huis doet, als de CV-ketel wordt ingesteld op 70 graden (en niet op 80 of 85 graden, wat gebruikelijk is). Benieuwd naar de resultaten? Meldt u zich dan aan voor de nieuwsbrief via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. In de loop van maart verwachten we een verslag van de bevindingen van de TU Delft/ het WaterLab.

 

kaart vruchtenbuurt met tekst

Het jaar 2019 is mooi gestart met een nieuw en officieel door de leden gekozen bestuur, bestaande uit vier buurtbewoners:

 Foto bestuur

 Van links naar rechts: 
 Hans Ramaker, Liesbeth Kromhout, Eric Boessenkool en Martijntje Smits

 Doelen

De ALV van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt heeft zich positief uitgesproken over het jaarplan met een aantal ambitieuze doelen:
de ‘Zet hem op 70!’-campagne (waarin buurtbewoners zich actief voorbereiden op de komst van een warmtenetwerk), het opzetten van een (tijdelijk) informatiepunt in de wijk, het uitwerken van de aansluitconcepten in samenwerking met de netwerkbeheerder, de onderbouwing van de keuze voor een collectief warmtenet, een koplopersproject (waarin een eerste deel van de wijk van het gas af gaat), verder ontwikkelen wijktransitieplan samen met de wijk en de gemeente, het uitbouwen en versterken van de coöperatie  en community, en de bijbehorende fondsenwerving.
 
Samen met alle betrokkenen (projectgroep en werkgroepen, bewoners, samenwerkingspartners en experts) is het bestuur daar meteen in het nieuwe jaar vol energie mee aan de slag gegaan.

Op 11 december houden we een inloopspreekuur, speciaal voor Zet 'm op 70! 


Als u vragen heeft over deze campagne, bent u van harte welkom op dinsdag 11 december tussen 10.00 en 12.00 uur.We zitten bij Makelaardij Olsthoorn aan de Appelstraat.

Zet m op 70

 

Ook als u andere vragen heeft over Warm in de Wijk, bent u van harte welkom!

 

 

 

 

 

 

 

Voor alle leden van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt U.A. organiseren wij op 8 november de eerste ALV. Een feestelijke bijeenkomst dus. Bent u erbij?

Uitnodiging ALV poster 1

Op vrijdag 21 en dinsdag 25 september organiseerden we een bewonersbijeenkomst. Er was een grote opkomst: in totaal kwamen er ruim 130 mensen op af! 

De presentatie die Jeroen Bremmer gaf namens Warm in de Wijk, kunt u hier terugvinden. Beide presentaties, zowel van de gemeente als van Warm in de Wijk, nodigden uit tot veel vragen. Dat is te zien aan de lengte van het verslag: in totaal negen pagina's, waarvan een groot deel bestaat uit vraag en antwoord. 
Mocht u nóg meer vragen hebben, dan kunt u die stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De handout van de gemeente, waarop de gemeentelijke visie wordt verwoord en waar de klimaatdoelen in staan, leest u hier.

En tot slot: op de avond zelf presenteerden we - vol trots- het filmpje dat u in drie minuten meeneemt in het hoe en waarom van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt. Ook dat kunt u hier terugzien. 

Vlak voor de zomer maakte het ministerie van BZK bekend dat het subsdie wilde gaan verstrekken aan twintig wijken in Nederland, die daarmee de transitie naar gasloos zouden kunnen maken. Gemeenten mochten tot 6 juli een project voordragen. De gemeente Den Haag diende twee projecten in: Warm in de Wijk én Bouwlust/ Vrederust (in Den Haag Zuid-West), met een voorkeur voor laatstgenoemd project.

Helaas voor de Vruchtenbuurt heeft BZK de voorkeur van de gemeente overgenomen. Naar wij vermoeden omdat dat een 'gemakkelijkere' wijk is. Het is een wijk met veel sociale woningbouw; de gemeente kan dus afspraken maken met de woningbouwcorporatie en dat kan aanvoudiger zijn dan met particuliere huiseigenaren. Ook speelt waarschijnlijk mee dat het relatief eenvoudiger is om in flats/ appartenmentencomplexen de transitie naar gasloos te maken. In de Vruchtenbuurt moet per huis een CV-ketel worden vervangen door een warmtewisselaar, terwijl in een appartementencomplex één centraal verwarmingspunt zit dat vervangen kan worden. 

Zoals gezegd, helaas. Maar tegelijkertijd biedt het ook de mogelijkheid om nu op ons eigen tempo verder te gaan met voorbereidingen voor de energietransitie. Er moeten nog enkele onderzoeken plaatsvinden, het voorstel aan de bewoners kan verder worden uitgewerkt en de businesscase geoptimaliseerd. Aan ons de schone taak om dat te doen, en de buurt zo goed mogelijk van informatie te voorzien. 

De volledige lijst met gehonoreerde projecten leest u hier

Op vrijdagavond 21 september en op dinsdagavond 25 september organiseren we een Warm in de Wijk-avond voor bewoners van de Vruchtenbuurt. Tijdens de bijeenkomst vertellen we wat de stand van zaken is en hoever we zijn met de ontwikkeling van de plannen voor duurzame warmte. Ook delen we met u de mogelijke toekomstscenario's. De gemeente is aanwezig om in te gaan op de ambities van de stad, en hoe de Vruchtenbuurt hierin past. 
We delen de uitnodiging via de website, de nieuwsbrief, sociale media en posters in de wijk.. 
De bijeenkomst van vrijdagavond vindt plaats in het Hofstad Lyceum, op dinsdagavond maken we gebruik van de NVA aan de Mient 273D. Beide avonden starten om 19.30 (inloop vanaf 19.00 uur) en eindigen met een drankje om 21.30 uur.

Poster Bewonersbijeenkomsten september 2018

Tientallen buurtbewoners kwamen af op de bijeenkomst die we eind mei 2018 hadden in de Vruchtenbuurt. De bijeenkomst had als doel geïnteresseerde buurtbewoners de mogelijkheid te geven écht bij te dragen, door mee te denken en mee te doen via de werkgroepen van de Coöperatie. Aan het einde van de avond waren er drie werkgroepen gevormd (Techniek, Integrale aanpak en Communicatie). Die werkgroepen hebben de taak om alle bewoners van de Vruchtenbuurt te informeren over oa keuzemogelijkheden en de voor- en nadelen ervan. Ook brengen ze in kaart wat voor energiebesparende maatregelen er nog meer genomen kunnen worden als er toch iets in huis gaat gebeuren (isolatie!!), en op welke andere activiteiten in de wijk we kunnen aansluiten (bv onderhoud van de straten of vervanging leidingen/ buizen).
De leden van de projectgroep blijven, gevoed en ondersteund door de werkgroepen, in gesprek met de verschillende partijen en samenwerkingspartners.
Ook heeft een vijftal buurtbewoners actief bijgedragen aan totstandkoming van een nieuw bestuur van de Coöperatie.
Jeroen Bremmer en Bart van de Velde zijn de oprichters van de Coöperatie, samen met het Wijkberaad Vruchtenbuurt. 


Samenstelling werkgroepen

Werkgroep Integrale aanpak: Astrid van der Vleut, Duncan van Rijsbergen, Harm Jan Lamers, Ina Topman, Jeroen Bremmer, Tim Willemse
Werkgroep Communicatie: Kees van Hal, Michel van Ruijven, Mirella van der Heide (projectgroep), Saskia Hinssen en Simone van Putten.
Een nieuwe werkgroep, te weten de Werkgroep Isolatie, is in oprichting.

Daarnaast heeft de Coöperatie een kascommimssie ingesteld, bestaande uit twee leden van de Coöperatie: Aad Hage en Ina Topman kijken mee met het bestuur en doen een laatste check op de boeken. Twee andere leden, Angélique van Herwijnen en Kees van Hal, hebben zich ingespannen voor een privacyverklaring (bijna gereed).
De administratie van de Coöperatie wordt verzorgd door Corrine Juffermans.

Dankzij de inspanningen van de Bestuurswerkgroep (Herman Telle, Eric Boessenkool, Liesbeth Kromhout, Corrine Juffermans) is een officieel bestuur gekozen. Daarmee zijn de werkzaamheden van de Bestuurswerkgroep afgesloten. Het nieuwe bestuur bestaat uit Eric Boessenkool, Liesbeth Kromhout en Martijntje Smits. 

Het kan u niet ontgaan zijn: de coöperatie is nu officieel opgericht. Bent u al lid van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt U.A.? Kijkt u op deze website voor meer informatie over de coöperatie en meldt u aan! Samen maken we de Vruchtenbuurt (nog) duurzamer. 

Bart klein

Afgelopen maand, op 23 en 26 januari, vonden er weer bewonersbijeenkomsten plaats. We hebben de avonden georganiseerd om buurtbewoners te informeren over voortgang van Warm in de Wijk, vragen te beantwoorden en van gedachten te wisselen. Hier leest u het (gecombineerde) verslag van beide avonden. 

Op 23 en 26 januari organiseren we twee informatieavonden voor bewoners van de Vruchtenbuurt! Komt u ook? Op dinsdagavond 23 januari (NVA aan de Mient) of vrijdagavond 26 januari (Bosbeskapel). Na afloop proosten we op het nieuwe jaar!

Graag aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

infobijeenkomstposter januari 2018 1

De winnaars van de kleurwedstrijd zijn bekend!!! De jury kwam tot een unaniem oordeel: Joanne (8 jaar) won de prijs voor het netste kleuren, en Bas (6) voor de meeste fantasie. 
De beide winnaars hebben hun prijs inmiddels ontvangen: Joanne gaat met haar vader naar het Museon, en Bas mag een spel of puzzel uitzoeken bij de Koperen Pion! 

 

 

Op 22 en 26 september organiseerden we een informatiebijeenkomst voor wijkbewoners. Voor iedereen die er niet bij kon zijn, en voor iedereen die nog eens rustig wil nalezen wat er op beide avonden gezegd is: hier leest u het verslag. 

 

Om een 'duurzaamheidszaadje' te planten bij de jongere generatie, én om nog meer buurtbewoners te kunnen informeren over Warm in de Wijk, hebben we De Vlierboom en De Vliermeent benaderd voor samenwerking. Beide scholen reageerden enthousiast op het voorstel een gas(t)les te krijgen over duurzaamheid en energiebesparing. De groepen 7 van beide scholen krijgen een speciale energieles, ontwikkeld door Natuur- en Milieueducatie van de gemeente Den Haag en Duurzaam Den Haag. Op 9 oktober is gastdocent Lily Venema (stichting Milieu Dichterbij) op de Vlierboom, en op 11 oktober geeft zij les aan de groepen 7 van de Vliermeent. 
Lees het verslag en bekijk de foto's hier.

 

Om u als wijkbewoner goed te informeren organiseren we na de zomer twee bijeenkomsten. Deze vinden plaats op vrijdagavond 22 september (in de kantine van korfbalvereniging Achilles) en dinsdagavond 26 september (in de Bosbeskapel). Beide avonden starten om 19 uur en duren tot ongeveer 21 uur. Tijdens de bijeenkomsten inforrmeren wij u over de voortgang en gaan we met u in gesprek over de vragen die u heeft. Graag aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Van 99 gingen we naar 100. En begin juli mochten we het 160e formulier al in ontvangst nemen! Een interview met de 100e wijkbewoner die zich aanmeldde, kunt u lezen in de Vruchtenpers van september. 

 

De tweede nieuwsbrief van Warm in de Wijk kunt u hier lezen.

 

 

Eind juni deelde de gemeente Den Haag de ontwikkelingen rondom aardwarmte via dit persbericht over het onderzoek naar mogelijke locaties voor aardwarmte. 
De Vruchtenbuurt kij 

We moeten laten zien dat er voldoende animo is voor een netwerk van duurzame warmte, voordat partijen (Alliander DGO, gemeente, provincie) met ons een volgende stap willen zetten. 300 buurtbewoners met belangstelling is het miniumum. De teller staat nu op 99...Wie wordt nr 100?

 

 

Bent u benieuwd naar duurzame warmte? Lees meer in de nieuwste Vruchtenpers! Of bekijk de vorige edities op de website

 

 

Back to Top