; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Op vrijdagavond 21 september en op dinsdagavond 25 september organiseren we een Warm in de Wijk-avond voor bewoners van de Vruchtenbuurt. Tijdens de bijeenkomst vertellen we wat de stand van zaken is en hoever we zijn met de ontwikkeling van de plannen voor duurzame warmte. Ook delen we met u de mogelijke toekomstscenario's. De gemeente is aanwezig om in te gaan op de ambities van de stad, en hoe de Vruchtenbuurt hierin past. 
We delen de uitnodiging via de website, de nieuwsbrief, sociale media en posters in de wijk.. 
De bijeenkomst van vrijdagavond vindt plaats in het Hofstad Lyceum, op dinsdagavond maken we gebruik van de NVA aan de Mient 273D. Beide avonden starten om 19.30 (inloop vanaf 19.00 uur) en eindigen met een drankje om 21.30 uur.

Poster Bewonersbijeenkomsten september 2018

Back to Top