; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Vlak voor de zomer maakte het ministerie van BZK bekend dat het subsdie wilde gaan verstrekken aan twintig wijken in Nederland, die daarmee de transitie naar gasloos zouden kunnen maken. Gemeenten mochten tot 6 juli een project voordragen. De gemeente Den Haag diende twee projecten in: Warm in de Wijk én Bouwlust/ Vrederust (in Den Haag Zuid-West), met een voorkeur voor laatstgenoemd project.

Helaas voor de Vruchtenbuurt heeft BZK de voorkeur van de gemeente overgenomen. Naar wij vermoeden omdat dat een 'gemakkelijkere' wijk is. Het is een wijk met veel sociale woningbouw; de gemeente kan dus afspraken maken met de woningbouwcorporatie en dat kan aanvoudiger zijn dan met particuliere huiseigenaren. Ook speelt waarschijnlijk mee dat het relatief eenvoudiger is om in flats/ appartenmentencomplexen de transitie naar gasloos te maken. In de Vruchtenbuurt moet per huis een CV-ketel worden vervangen door een warmtewisselaar, terwijl in een appartementencomplex één centraal verwarmingspunt zit dat vervangen kan worden. 

Zoals gezegd, helaas. Maar tegelijkertijd biedt het ook de mogelijkheid om nu op ons eigen tempo verder te gaan met voorbereidingen voor de energietransitie. Er moeten nog enkele onderzoeken plaatsvinden, het voorstel aan de bewoners kan verder worden uitgewerkt en de businesscase geoptimaliseerd. Aan ons de schone taak om dat te doen, en de buurt zo goed mogelijk van informatie te voorzien. 

De volledige lijst met gehonoreerde projecten leest u hier

Back to Top