; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Het jaar 2019 is mooi gestart met een nieuw en officieel door de leden gekozen bestuur, bestaande uit vier buurtbewoners:

 Foto bestuur

 Van links naar rechts: 
 Hans Ramaker, Liesbeth Kromhout, Eric Boessenkool en Martijntje Smits

 Doelen

De ALV van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt heeft zich positief uitgesproken over het jaarplan met een aantal ambitieuze doelen:
de ‘Zet hem op 70!’-campagne (waarin buurtbewoners zich actief voorbereiden op de komst van een warmtenetwerk), het opzetten van een (tijdelijk) informatiepunt in de wijk, het uitwerken van de aansluitconcepten in samenwerking met de netwerkbeheerder, de onderbouwing van de keuze voor een collectief warmtenet, een koplopersproject (waarin een eerste deel van de wijk van het gas af gaat), verder ontwikkelen wijktransitieplan samen met de wijk en de gemeente, het uitbouwen en versterken van de coöperatie  en community, en de bijbehorende fondsenwerving.
 
Samen met alle betrokkenen (projectgroep en werkgroepen, bewoners, samenwerkingspartners en experts) is het bestuur daar meteen in het nieuwe jaar vol energie mee aan de slag gegaan.

Back to Top