; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Tijdens de ALV van 26 november kwam er een volmondig JA van het aanwezige publiek op het voorstel om verder te gaan met de ontwikkeling van een propositie. Dat betekent dat we de business case gaan uitwerken, samen met Dunea en Stedin, en daarvoor hopelijk gebruik kunnen maken van de Europese ELENA-subsidie. Randvoorwaarden, eisen en kanttekeningen avn alle leden nemen we mee in dit proces.

ALV stemt voor

 

 De tekst van het besluit:

De ALV van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt neemt het besluit om een volgende stap te zetten in de ontwikkeling van het duurzaam warmtenet voor de Vruchtenbuurt.

Concreet houdt dit in dat:
* De Coöperatie samen met de partners – waaronder Stedin, Dunea en de gemeente Den Haag – de business case uitwerkt en een propositie opstelt voor een pioniersproject van ongeveer 500 woningen;
* Dit, op basis van de huidige kennis, gebeurt in de vorm van een warmtenet op 70 graden;
* De vervolgstap leidt tot een concretere en nadere onderbouwing van de mogelijkheden van een duurzaam warmtenet.

Het besluit houdt nadrukkelijk NIET in dat er nu al een definitieve keuze voor één variant wordt gemaakt. Ook is er nog geen definitieve keuze gemaakt voor wat betreft partners, of eigenaarschap en beheer (‘governance’)  van het eventueel toekomstige warmtenet. De mogelijkheden met bijbehorende voor- en nadelen verkent de Coöperatie in de komende periode. Het geadviseerde besluit is tot stand gekomen op basis van de opbrengsten van verschillende sessies met buurtbewoners (oa 25 juni, 30 oktober en 12 november 2019) en resultaten van verschillende studies (oa IF Technology, 28 juni 2018 en The early birds, november 2019)

 

Lees hier het volledige verslag. 

Back to Top