; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Sinds begin 2019 is de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt aangesloten bij de landelijke Coöperatie HOOM. 
HOOM biedt ondersteuning aan lokale bewonersinitiatieven, en fungeert als netwerkpartner en bron van kennis. Zo hoeven we het wiel niet helemaal zelf uit te vinden.

HOOM is onder andere actief met het opleiden van energiecoaches; buurtbewoners die na een vierdaagse (gratis) training in staat zijn om hun buren van een goed advies te voorzien over energiebesparende maatregelen. Data voor training worden aangekondigd op de website van HOOM

Rob Pieters is de eerste energiecoach uit de Vruchtenbuurt. Hij heeft de training inmiddels afgerond en staat te popelen om aan de slag te gaan. Waarom hij zo enthousiast is staat in de nieuwsbrief van maart 2019: https://mailchi.mp/d3fb9451c54b/maart-2019 

Ook hebben de eerste enrgieadviesgesprekken plaatsgevonden. De ervaring van buurtbewoner Tiny, die een gesprek had met coach Wim, is positief: 

'Ik was heel blij met de energiecoach en dat er zoiets als HOOM bestaat. Het is fijn om te kunnen sparren met iemand die verstand van zaken heeft, maar geen belangen. Die gewoon even met je meedenkt en kijkt.
Ik wilde dingen verduurzamen aan mijn huis, maar stelde concrete stappen steeds uit. Het gesprek met Wim gaf mij een zetje in de rug om de knoop door te hakken en aan de slag te gaan.'

Buurtbewoners die een energieadviesgesprek willen kunnen zich aanmelden via https://hoom.nl/vruchtenbuurt/ 

 

Back to Top