; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Sinds 16 februari 2018 bestaat de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt U.A.. Deze coöperatie komt voort uit het bewonersinitiatief Warm in de Wijk, dat als doel heeft een om in de Vruchtenbuurt #vangaslos te gaan en over te stappen op duurzame warmte. Wat de coöperatie inhoudt en wat de coöperatie kan doen, leest u in dit A4-tje. Handig voor uzelf ('hoe zat het ook alweer?'), en ook als u erover wilt vertellen aan uw buren, vrienden of buurtgenoten.

De eerste ALV vond plaats op donderdagavond 8 november 2018. Tijdens de ALV kozen de leden van de Coöperatie een nieuw bestuur Ook werd het actieplan voor de komende periode aan de leden voorgelegd. Een toelichting op het actieplan - waarom doen we de dingen die we doen, en waar werken we naar toe?-  werd op de avond zelf gegeven en leest u hier. 

Tijdens de eerste ALV deelde Maya van der Steenhoven, directeur van het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland haar visie op de redenen om van gas los te gaan. Haar presentatie kunt u hier bekijken. 

 Wilt u 'even snel' zien wat de Coöperatie tot doel heeft? Kijk dan het filmpje op Youtube. 

Back to Top