; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Onderstaand treft u de pivacyverklaring aan van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt. Voor extra leesgemak kunt u deze verklaring ook hier downloaden. 

 

Privacyverklaring Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt

Den Haag, 23 oktober 2019

Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt U.A. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt U.A. (hierna: ‘de Coöperatie’) acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) stelt.

 • Ons privacybeleid

Binnen de Coöperatie vinden we privacy belangrijk. Wij zullen daarom uitsluitend gegevens verwerken die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze activiteiten. Daarbij gaan we altijd zorgvuldig om met de persoonsgegevens die we hebben verzameld. Wij zullen de gegevens van onze relaties uitsluitend met derden delen met uw uitdrukkelijke toestemming. Daarbij zullen we u ook om toestemming vragen mochten we de gegevens voor andere of meer doeleinden willen gebruiken, dan de doeleinden die hierna onder 2 genoemd zijn

Ons privacy beleid is met ingang van 1 mei 2019 van toepassing op alle activiteiten en communicatiemiddelen van de Coöperatie en de website Warm in de Wijk. Doel van deze privacyverklaring is om inzicht te geven in welke persoonsgegevens door ons worden verzameld en waar deze gegevens voor worden gebruikt. Daarbij willen we ook inzicht geven in met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens worden gedeeld. Ook beschrijven we hoe we de persoonsgegevens opslaan en hoe we deze gegevens beveiligen. Daarbij wordt beschreven waar betrokkenen recht op hebben bij de persoonsgegevens die we opslaan.

Voor de definities die we daarbij gebruiken, kunt u onderaan deze privacyverklaring verder lezen.

 • Waarom slaan we (persoons)gegevens op en welke (persoons)gegevens slaan we op?

Om onze taken als coöperatie (te weten; het bijdragen aan de energietransitie en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkelingen, en eventueel het op te zetten bedrijf dat de coöperatie namens de leden uitoefent of doet uitoefenen, zie de statuten die op de website van Warm in de Wijk te vinden zijn) succesvol uit te kunnen voeren, moeten we bepaalde persoonsgegevens van onze Coöperatie opslaan. Zo kunnen we leden van de Coöperatie, deelnemers aan proefprojecten zoals Zet ‘m op 70! en andere relaties op de hoogte houden van ontwikkelingen om de Vruchtenbuurt duurzamer te maken.

De Coöperatie verwerkt persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Aangaan van een lidmaatschap, donateurschap of sponsorafspraak met relaties;
 • Aangaan van een overeenkomst met relaties voor financiële participatie in een project;
 • Samenwerken aan activiteiten en in een van de samenwerkingsverbanden (zoals het bestuur, werk- of klankbordgroepen) van de coöperatie;
 • Het informeren van belangstellende relaties over de projectontwikkelingen en activiteiten; van de coöperatie, o.a. deelnemers aan het proefproject Zet ’m op 70!;
 • Het contact onderhouden en samenwerken met organisaties en personen ten bate van de activiteiten en de ontwikkeling van projecten via de Coöperatie;
 • Het realiseren van duurzaamheidsprojecten binnen de openbare ruimte in de Vruchtenbuurt

De Coöperatie slaat persoonlijke data en niet-persoonlijk identificeerbare data op. De persoonlijke data zullen we nooit zonder toestemming van de persoon, van wie de Coöperatie gegevens heeft geregistreerd, delen met derden, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting. Wel gebruiken we niet-persoonlijk identificeerbare data (geaggregeerde data) voor statistische doeleinden.

Persoonsgegevens die we kunnen verwerken, zijn:

 • Tenaamstelling: voornaam, achternaam, tussenvoegsel;
 • Geboorte: geboortedatum;
 • Contactkenmerken: straat, postcode, woonplaats, land, provincie, e-mailadressen, telefoonnummers;
 • Natuurlijke personen of tot een natuurlijke persoon te herleiden gegevens van een rechtspersoon: VVE, stichting, bewoner of belanghebbende;
 • Bankgegevens: IBAN, BIC, tenaamstelling rekening, plaats rekening;
 • Online identificatiegegevens: IP-adres, geo-locatie, gebruikte browser en besturingssysteem.

Daarnaast houdt de Coöperatie de volgende gegevens bij:

 • datum aanmelding, datum uitschrijving;
 • deelname aan de Coöperatie: contributie betaald, soort inschrijving (voorinschrijving, website, festival), welkomstmail ontvangen;

De Coöperatie gebruikt Microsoft-pakketten als Word en Excel om deze gegevens in te verwerken. Ook gebruikt de Coöperatie (online) formulieren en applicaties.

 

 • Van wie verwerken wij (persoons)gegevens?

De Coöperatie houdt persoonsgegevens bij van verschillende soorten natuurlijke rechtspersonen met wie zij contact heeft. We onderscheiden een vijftal categorieën betrokkenen van wie we persoonsgegevens verwerken:

 • Belangstellenden, leden, donateurs, sponsors, bestuurs-, projectgroep- en werkgroepleden, vrijwilligers en relaties van de organisatie;
 • Deelnemers aan pilots en proefprojecten zoals Zet ‘m op 70!;
 • Contactpersonen bij publieke instanties, zusterorganisaties, relaties die zich hebben aangemeld voor een nieuwsbrief en relaties die een aanmeldformulier hebben ingevuld;
 • Personen die de coöperatie wil werven als directe betrokkene van de organisatie en personen die een historisch verband hebben met de organisatie als oud-leden, overledenen, oud-bestuurs-, projectgroep- en werkgroepleden en oud-vrijwilligers;
 • Belanghebbenden bij de te realiseren duruzaamheidsprojecten binnen de openbare ruimte van de Vruchtenbuurt.
 • Nieuwsbrieven en enquêtes

Van de e-mailadressen maken wij gebruik om u onze nieuwsbrief te kunnen sturen en incidenteel om u gericht via een email over een bepaald onderwerp te informeren. Voor het toesturen van de nieuwsbrief maken we gebruik van de online-tool MailChimp. Het privacybeleid van MailChimp vindt u op hun site: https://mailchimp.com/  onderaan de pagina. MailChimp biedt de mogelijkheid om aan te geven dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Dat kan ook door ons een verzoek te sturen u uit de verzendlijst te schrappen.

In de toekomst zullen wij u mogelijk een enquête toesturen waarin we uw mening over

duurzaamheidsonderwerpen of over onze activiteiten willen vragen. In dat geval maken we gebruik

van de online-tool SurveyMonkey. Ook dit bedrijf heeft het privacybeleid op de site gezet:

https://nl.surveymonkey.com/  en dan onderaan de pagina. Ook voor dit gebruik van uw e-mailadres

zullen wij u om toestemming vragen.

 • Toegang tot uw persoonsgegevens

Aangezien de persoonsgegevens uw eigendom zijn en altijd zullen blijven, hebt u het recht om aan ons te vragen welke gegevens we precies verwerken. Mochten we een dergelijk verzoek ontvangen, dan zullen we zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand reageren. Daarbij hebben betrokkenen ook het recht van bezwaar tegen het gebruik van de persoonsgegevens en het recht aan ons te verzoeken hun persoonsgegevens af te schermen, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. In dat geval verwachten we natuurlijk wel dat u aan ons laat weten welke van deze acties gewenst zijn. Wij zullen dan binnen een maand op dit verzoek reageren. U kunt uw verzoek sturen aan het volgende emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 • Beveiliging van deze data

Intern treft de Coöperatie verschillende organisatorische en technische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen. Zo nemen we de volgende maatregelen om deze gegevens te beveiligen:

 • Domeinen en sub-domeinen zijn beveiligd;
 • De site draait op SSL (herkenbaar aan het slotje). Op de contentmanagement software draait anti-virus en anti-hack software. De webruimte is alleen via sftp te benaderen.
 • Privacygevoelige data worden in de Cloud in een beveiligde omgeving opgeslagen en zijn beveiligd met een inlognaam en wachtwoord. De data heeft een backup tot twee weken na heden. De databaseserver draait met een SSL certificaat (herkenbaar aan het slotje). De data staan in een datacenter in Amsterdam en worden 24/7 gemonitord op veiligheid;
 • Er worden diverse firewalls gebruikt om misbruik te voorkomen; ook van leden van de Coöperatie/vrijwilligers die met persoonsgegevens werken, wordt dit verlangd.
 • Waar worden persoonsgegevens opgeslagen?

Voor het verkrijgen en bewaren van bepaalde gegevens werkt de Coöperatie met verschillende applicaties. Om uw privacy te waarborgen, zijn deze applicaties door de EU aan strenge regels gebonden.  Voor de gegevens die buiten de EU worden verzonden, werkt de Coöperatie uitsluitend met partijen die volgens de Europese regels voldoende bescherming bieden. Voor een aantal landen is dit vastgesteld, bijvoorbeeld voor Amerikaanse partijen die onder het ‘Privacy Shield’ vallen.

 • Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Bent u lid of sponsor (geweest) van de Coöperatie of participant in een van onze projecten? Dan bewaren we uw gegevens tot 7 jaar na de laatste financiële transactie (bv. betaling lidmaatschap). Dit is van belang voor onze financiële verantwoording en de daarbij geldende wet- en regelgeving.

Bent u donateur (aspirant-lid) of belangstellende van onze coöperatie (bv. geabonneerd op onze nieuwsbrief), dan verwijdert de Coöperatie uw persoonsgegevens na 7 jaar na afmelding uit ons systeem, eveneens vanwege geldende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens van overige relaties verwijderen we na afmelding (bv. voor de nieuwsbrief) of op verzoek uit ons systeem, tenzij met deze relatie in de afgelopen 7 jaar nog een financiële transactie heeft plaatsgevonden.

 • Gebruik van Google Analytics

Via de Google Analytics website, analyseert de Coöperatie hoe de website www.warmindewijk.nl van de Coöperatie gebruikt wordt en hoe we onze website dus kunnen verbeteren in de toekomst. Google Analytics is vooral waardevol voor ons om de website van de Coöperatie efficiënter in te richten. Dit houdt dan ook in dat deze gegevens geen persoonsgegevens zijn. Zo geeft Google Analytics bijvoorbeeld aan hoeveel mensen onze website bezoeken. Meer informatie is te vinden in het Privacy beleid van Google, zie Google - Privacybeleid . Het is ook mogelijk om niet te verschijnen in het Google Analytics overzicht via de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Dit moet u als gebruiker zelf, per browser en per PC die gebruikt wordt, installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Via onze Warm in de Wijk website, maakt de Coöperatie gebruik van ‘systeemcookies’. Hiervoor hoeft geen verklaring te worden verstrekt. Dit is dus iets anders dan specifieke cookies wat betreft het bezoek aan de website.

 

 • Google Maps

De adressen van het proefproject Zet ’m op 70! zijn op basis van postcode (niet op huisadres) gebruikt om via Google Maps een kaart te maken waarbij een zichtbaar netwerk gegenereerd wordt. Zo laat de Coöperatie zien wie meedoen en kunnen we verbindingen leggen om een netwerk in de Vruchtenbuurt te visualiseren.

Mocht in een volgend project gebruik worden gemaakt van Google Maps dan zal daarvoor expliciet toestemming van de betrokkenen worden gevraagd.

 • Klachten

Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Omdat u vindt dat de Coöperatie niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u bijvoorbeeld inzage of rectificatie hebt gevraagd van uw persoonsgegevens, maar niet tevreden bent met de reactie? Dan kunt u zich wenden tot de Coöperatie. Mocht u een klacht hebben over de toepassing van ons privacy-beleid, dan zal het bestuur van de Coöperatie hierover beslissen. Maar hopelijk kan een klacht al snel worden opgelost. Om hiermee zorgvuldig om te gaan laat de Coöperatie zich bijstaan door een klachtencommissie die snel contact met u opneemt. Neem ook in geval van een klacht contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., ter attentie van de klachtencommissie.

 • Disclaimer

De Coöperatie heeft de informatie die op haar website staat met zo groot mogelijke zorg samengesteld, maar kan de juistheid niet garanderen.

Met name kan de Coöperatie niet garanderen dat de informatie op het platform volledig, juist, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder ook de informatie van de relaties wordt bedoeld. Evenmin kan de Coöperatie garanderen dat haar communicatiekanalen vlekkeloos werken, zonder fouten en dat ze vrij van virussen en ‘trojans’ zijn.

 • Wijzigingen in het privacybeleid

De Coöperatie behoudt zich te allen tijde het recht voor om het privacybeleid aan te passen. Op de website van Warm in de Wijk-pagina is altijd de meest recente versie van de privacyverklaring te vinden.

 • Definities

De Coöperatie gebruikt voor haar privacybeleid de volgende definities:

De Coöperatie: Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt U.A., vertegenwoordigd door het bestuur of gezamenlijk handelende bestuurders.

Betrokkene: elke natuurlijke of rechtspersoon die gegevens beschikbaar stelt aan de Coöperatie.

Leden van de Coöperatie: natuurlijke rechtspersonen conform de statuten van de Coöperatie.

Relatie: Elke natuurlijke of rechtspersoon die samenwerkt, advies vraagt of aanbiedt of diensten ontvangt van of aanbiedt aan de Coöperatie

Bespaarpartners: Bedrijven die energiebesparende diensten en/of producten aanbieden via ons of ons platform op verzoek van onze relaties.

Persoonsgegevens: gegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.  

Geaggregeerde data: Niet persoonlijk identificeerbare data. Deze data zijn geanonimiseerd.

 • Vragen/verzoeken

Als u vragen  hebt omtrent het privacybeleid van de Coöperatie, dan kunt u dit aan ons laten weten door een e-mail te sturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Back to Top