; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Bewoners van de Vruchtenbuurt zijn actief op het gebied van duurzame energie. Vanuit het wijkberaad heeft de werkgroep duurzaamheid de afgelopen jaren al meerdere initiatieven op het gebied van duurzaamheid ontwikkeld voor de wijk. Zo is er een inkoopcollectief voor zonnepanelen opgezet en zijn er samen met 070-Energiek verschillende energy party’s in de wijk gehouden, waarna bewoners in hun eigen huis met energiebesparing aan de slag konden. Zo wordt op een duurzame manier elektriciteit opgewekt en energie en warmte bespaard.

Met ondersteuning van onder andere de gemeente Den Haag is in 2015 een volgend initiatief gestart: de Vruchtenbuurt wil #vangaslos. Daarom begonnen we met een onderzoek hoe groot het animo is om de Vruchtenbuurt aan te sluiten op een netwerk van duurzame warmte. Dit is met name interessant voor een wijk als de Vruchtenbuurt, waar veel (oude) huizen staan, die niet optimaal zijn geïsoleerd. Ook al zijn er energiebesparende maatregelen genomen, de warmtevraag blijft relatief hoog. Om deze warmtevraag toch te verduurzamen, is de werkgroep gestart met 'Warm in de Wijk'. Al snel werd besloten om er een écht grootschalig en collectief project van te maken. Verschillende professionele partners raakten betrokken en anno 2019 doen onder andere Dunea, Stedin, de gemeente en de provincie Zuid-Holland mee met Warm in de Wijk. Samen hebben we serieuze stappen gezet om een warmtenet in de Vruchtenbuurt te kunnen realiseren. Zowel de technische kant (het uitdenken van een businesscase) als de financiering ervan (zoeken naar subsidiemogelijkheden) zijn hierin belangrijk. De Coöepratie Duurzame Vruchtenbuurt ziet het als haar taak om hieraan bij te dragen, en daarbij de belangen van deVruchtenbuurtbewoners te behartigen.

Het uiteindelijke doel van het project is het ontwikkelen van een duurzame warmtevoorziening voor de Vruchtenbuurt, met draagvlak en commitment van de bewoners.

Back to Top