; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Zet m op zeventig 2

De eindenquête van het onderzoek leverde een mooie indruk van wat de nieuwe CV-temperatuur deed met de échte temperatuur in huis, en de beleving van de bewoner. De resultaten waren vrijwel allemaal positief. Hoewel het - natuurlijk - niet mogelijk is om op basis van deze kleine groep bewoners, en een groot aantal variabelen die niet allemaal in kaart gebracht hadden kunnen worden, keiharde conclusies te trekken, durven we toch enkele uitspraken te doen:

De opwarming van de huizen duurt gemiddeld (slechts) 18 minuten langer;
Méér bewoners waren positief over de temperatuur/ ervaring na afloop, dan negatief, en
Er lijkt een grotere correlatie te zijn tussen de temperatuursbeleving en de buitentemperatuur, dan tussen de temperatuursbeleving en de binnentemperatuur. 

Te kort door de bocht om te zeggen dat verwarming van ons soort huizen mogelijk is met een warmtenetwerk dat met 70 graden verwarmt. Maar het lijkt er wel op...

De presentatie van onderzoeksstudent Valentijn (TU Delft/ technische bedrijfskunde) kunt u hier bekijken. Ook kunt u hier een individueel voorbeeldrapport downloaden, zoals dat naar de deelnemende huishoudens is verstuurd. 

Zet m op zeventig 2

Het is koud in Den Haag - maar niet in de Vruchtenbuurt.
Ook al staat de CV-ketel sinds half januari op 70 graden ingesteld, heeft het al een paar keer gesneeuwd en vriest het 's nachts behoorlijk, buurtbewoner Saskia zit er nog steeds warmpjes bij. Haar woorden: 'Ik merk eigenlijk geen verschil!'.
Na afloop van de proef deelden we tijdens de bewonersbijeenkomsten, half mei, de resultaten. En wat bleek? Er waren méér mensen positief over wat het met hun huis deed, dan negatief. Lees hier meer over de resultaten.

Buurtbewoners Ina Topman en Johan Blonk gingen beiden uitvoerig in op de ervaring. In het verhaal 'Aardgasvrij wonen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid' vertellen zij waarom zij meedoen en hoe het hen vergaat. 

Bewoners hadden verschillende redenen om mee te doen met Zet 'm op 70!

  1. Een bijdrage leveren aan de voortgang van Warm in de Wijk
  2. Zelf ervaren hoe het (ongeveer) zal zijn als het huis verwarmd gaat worden via een warmtenetwerk in de wijk
  3. Onderzoeken of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden om comfort te behouden
  4. Energie besparen
  5. Gratis advies krijgen van HOOM over energiebesparing, afgestemd op uw persoonlijke wensen en mogelijkheden 

Na afoop van de pilot publiceerde het AD een mooi verhaal over de resultaten en bevindingen. 

 

 

 

Zet m op zeventig 2

De proef is begin december 2018 gestart. Deelnemers hebben een vragenlijst ingevuld en beantwoorden wekelijks enkele korte vragen over hoe zij de temperatuur ervaren. De temperatuur binnen én buiten wordt bijgehouden via een automatische sensor. In de eerste week van januari is er een installateur langs geweest, om de ketel op 70 graden in te stellen – de meeste ketels leveren nu water met een temperatuur van ongeveer 85 graden. Aan het einde van de proef, eind februari, zijn de resultaten verzameld, momenteel worden deze geanalyseerd. Geen van de deelnemers heeft verzocht of de ketel teruggezet kon worden naar de oorspronkelijke temperatuur.
We hebben met deze proef - metingen en enquête - een beeld gekregen van de invloed van het netwerk op comfortbeleving en binnentemperatuur in de verschillende huizen in de Vruchtenbuurt.

Onderstaande illustratie laat zien hoe het onderzoek is opgezet:

Hoe doe je goed onderzoek 1

 

Het onderzoek wordt mede uitgevoerd door het WaterLab van de TU Delft. 

Zet m op zeventig 2 

Heel Nederland gaat van het aardgas af, en in de Vruchtenbuurt behoren we tot de voorlopers. Vanuit het bewonersinitiatief Warm in de Wijk zijn we bezig met de ontwikkeling van een warmtenetwerk dat bedoeld is om huizen te verwarmen. Het netwerk dat we beogen is een zogenaamd hoogtemperatuur-warmtenetwerk. Dat betekent dat er water met een temperatuur van ongeveer 70 graden de huizen instroomt. Onderzoek wijst uit dat een warmtenetwerk van 70 graden waarschijnlijk de meest efficiënte en goedkope manier is om ‘ons type huizen’ (oude huizen, matig geïsoleerd, in een dichtbebouwde omgeving) te verwarmen.
Behoud van comfort is één van de belangrijke uitgangspunten bij het overstappen naar duurzame warmte. Sommige bewoners maken zich zorgen en vragen zich af of dat mogelijk is: ‘Krijg ik mijn huis wel warm?’ is een vaak gestelde vraag.


Daarom zijn we gestart met 'Zet 'm op 70!'
Gedurende drie maanden is getest wat het met het gevoel van comfort en met de temperatuur in hun huis doet als er wordt verwarmd met een CV-ketel die ingesteld staat op 70 graden (in plaats van 80 of 85 graden, wat gebruikelijk is). Op die manier konden bewoners zich voorbereiden op de komst van een netwerk, en ook beoordelen of er eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn om de huizen op temperatuur te houden. 70 buurtbewoners namen deel aan deze 'pilot’.

 

kaart vruchtenbuurt zonder tekst

Back to Top