; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Zet m op zeventig 2 

Heel Nederland gaat van het aardgas af, en in de Vruchtenbuurt behoren we tot de voorlopers. Vanuit het bewonersinitiatief Warm in de Wijk zijn we bezig met de ontwikkeling van een warmtenetwerk dat bedoeld is om huizen te verwarmen. Het netwerk dat we beogen is een zogenaamd hoogtemperatuur-warmtenetwerk. Dat betekent dat er water met een temperatuur van ongeveer 70 graden de huizen instroomt. Onderzoek wijst uit dat een warmtenetwerk van 70 graden waarschijnlijk de meest efficiënte en goedkope manier is om ‘ons type huizen’ (oude huizen, matig geïsoleerd, in een dichtbebouwde omgeving) te verwarmen.
Behoud van comfort is één van de belangrijke uitgangspunten bij het overstappen naar duurzame warmte. Sommige bewoners maken zich zorgen en vragen zich af of dat mogelijk is: ‘Krijg ik mijn huis wel warm?’ is een vaak gestelde vraag.


Daarom zijn we gestart met 'Zet 'm op 70!'
Gedurende drie maanden is getest wat het met het gevoel van comfort en met de temperatuur in hun huis doet als er wordt verwarmd met een CV-ketel die ingesteld staat op 70 graden (in plaats van 80 of 85 graden, wat gebruikelijk is). Op die manier konden bewoners zich voorbereiden op de komst van een netwerk, en ook beoordelen of er eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn om de huizen op temperatuur te houden. 70 buurtbewoners namen deel aan deze 'pilot’.

 

kaart vruchtenbuurt zonder tekst

Back to Top