; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Zet m op zeventig 2

De proef is begin december 2018 gestart. Deelnemers hebben een vragenlijst ingevuld en beantwoorden wekelijks enkele korte vragen over hoe zij de temperatuur ervaren. De temperatuur binnen én buiten wordt bijgehouden via een automatische sensor. In de eerste week van januari is er een installateur langs geweest, om de ketel op 70 graden in te stellen – de meeste ketels leveren nu water met een temperatuur van ongeveer 85 graden. Aan het einde van de proef, eind februari, zijn de resultaten verzameld, momenteel worden deze geanalyseerd. Geen van de deelnemers heeft verzocht of de ketel teruggezet kon worden naar de oorspronkelijke temperatuur.
We hopen met deze proef - metingen en enquête - een beeld te krijgen van de invloed van het netwerk op comfortbeleving en binnentemperatuur in de verschillende huizen in de Vruchtenbuurt.

Onderstaande illustratie laat zien hoe het onderzoek is opgezet:

Hoe doe je goed onderzoek 1

 

In de loop van april verwachten we de resultaten te kunnen delen.

Het onderzoek wordt mede uitgevoerd door het WaterLab van de TU Delft. 

Back to Top