; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Zet m op zeventig 2

Het is koud in Den Haag - maar niet in de Vruchtenbuurt.
Ook al staat de CV-ketel sinds half januari op 70 graden ingesteld, heeft het al een paar keer gesneeuwd en vriest het 's nachts behoorlijk, buurtbewoner Saskia zit er nog steeds warmpjes bij. Haar woorden: 'Ik merk eigenlijk geen verschil!'.
Na afloop van de proef deelden we tijdens de bewonersbijeenkomsten, half mei, de resultaten. En wat bleek? Er waren méér mensen positief over wat het met hun huis deed, dan negatief. Lees hier meer over de resultaten.

Buurtbewoners Ina Topman en Johan Blonk gingen beiden uitvoerig in op de ervaring. In het verhaal 'Aardgasvrij wonen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid' vertellen zij waarom zij meedoen en hoe het hen vergaat. 

Bewoners hadden verschillende redenen om mee te doen met Zet 'm op 70!

  1. Een bijdrage leveren aan de voortgang van Warm in de Wijk
  2. Zelf ervaren hoe het (ongeveer) zal zijn als het huis verwarmd gaat worden via een warmtenetwerk in de wijk
  3. Onderzoeken of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden om comfort te behouden
  4. Energie besparen
  5. Gratis advies krijgen van HOOM over energiebesparing, afgestemd op uw persoonlijke wensen en mogelijkheden 

Na afoop van de pilot publiceerde het AD een mooi verhaal over de resultaten en bevindingen. 

 

 

 

Back to Top