; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

In bijna iedere uitgave van de goed gelezen Vruchtenpers staat wel een artikel over Warm in de Wijk. Een betere manier om onze eigen buurtbewoners te bereiken is er dan ook niet. In de Vruchtenpers zijn buurtbewoners aan het woord en geven zij hun mening over Warm in de Wijk, en vertellen zij waarom ze er wel (of niet) aan bijdragen.

 

In Vruchtenpers nummer 1 van 2019 leest u waarom buurtbewoner Bapke van Blokland meedoet aan Zet ', op 70! en lid is geworden van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt.

In Vruchtenpers nummer 3, najaar 2018, werden wijkbewoners Erik Busking en Jan van Woerkom geïnterviewd. Zij vertellen over hun aandeel in de Werkgroep Techniek van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt.

In de Vruchtenpers van zomer 2018 komt Bart van de Velde aan het woord. Hij stapte in 2015 naar het Wijkberaad met een plan om de wijk te verduurzamen en was daarmee een van de grondleggers van Warm in de Wijk.

In de eerste Vruchtenpers van 2018 leest u het interview met nieuwe wijkbewoner Tiny Bergman waarin zij vertelt waarom zij er warm van wordt. Corrine Juffermands, makelaar bij Olsthoorn Makelaars én wijkbewoner, licht toe wat volgens haar het belang van Warm in de Wijk is.

 

Oudere edities van de Vruchtenpers treft u hieronder aan, evenals de volledige tekst (met foto) van het interview mat Aisha Akhiat, SP-raadslid in Den Haag en bewoner van de Vruchtenbuurt.

 

'Ik wil het ook voor de generatie na mij!' (september 2017)

Aisha en Famke

‘Ik wil het ook voor de generatie na mij’

Toen Aisha Akhiat op 24 juni samen met man en kind tijdens ‘Proef de zomer!’ door de Vlierboomstraat liep, zag ze het kraampje van Warm in de Wijk. ‘Doet u mee met het netwerk van duurzame warmte in de Vruchtenbuurt?’ Ze had geen tijd om zich uitgebreid te laten informeren maar onthield het adres van de website; www.warmindewijk.nl. Thuis zocht ze op waar dat nu precies over ging. Door de website raakte ze enthousiast: natuurlijk wilden ze meedoen met een netwerk van duurzame warmte in haar eigen wijk!

Nummer 100

En zo was Aisha Akhiat uit de Sinaasappelstraat de 100e Vruchtenbuurtbewoner die zich aanmeldde bij Warm in de Wijk. ‘Ik dacht meteen ‘dat is ook iets voor ons’, het is zo’n mooi initiatief,’ zegt de 36-jarige Haagse. ‘Vooral dat we daarmee een voorloper kunnen zijn spreekt me aan. Waarom alleen nieuwbouw zonder aardgas? Wij willen in onze jaren ’30-woning ook van het gas af, als het kan.’ Met een lach voegt ze eraan toe: ‘Als ik maar de garantie heb dat er warm water is, want daar ben ik erg aan gehecht.’

Nieuwbouwhuizen worden al steeds vaker gerealiseerd zonder aardgasaansluiting, vanuit het besef dat de gasvoorraad eindig is en de gevolgen voor het klimaat van fossiele brandstoffen groot zijn door de CO2-uitstoot. Duurzame warmte, in de vorm van bijvoorbeeld warmtepompen en zonnecollectoren, is een goed alternatief. De nabijgelegen woningen aan de Groene Mient bijvoorbeeld hebben warmtepompen en zonnepanelen, waarmee de warmtevoorziening geregeld wordt. Bij bestaande bouw is het minder gemakkelijk om woningen te verduurzamen. Toch is dat precies wat Warm in de Wijk beoogt: een flinke slag slaan in verduurzaming door over te gaan van aardgas op duurzame warmte. Als het doorgaat, zijn CV-ketels niet meer nodig.

Energie besparen

‘Afgelopen winter lieten we onze HR-ketel nakijken. Die bleek zijn langste tijd gehad te hebben,’ vertelt Aisha, ‘dus het zou voor ons ook goed uitkomen als we geen nieuwe meer hoeven aan te schaffen.’ Dat een netwerk van duurzame warmte nog wel op zich laat wachten, maakt haar niet uit. ‘De ketel is nog wel veilig volgens de monteur, hij is alleen niet heel efficiënt meer. We zouden dus fors kunnen besparen op de energierekening. Dubbel glas zou ook helpen, alleen is dat vreselijk duur.’
Een aansluiting op het beoogde netwerk zou ideaal zijn voor Aisha en haar gezin: ‘Zo kunnen we besparen, en dragen we ook bij aan het milieu. Want dat vind ik ook heel belangrijk. Ik wil dit ook voor de generatie na mij. We moeten de aarde goed achterlaten voor onze kinderen.’ 

Back to Top