; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

De gemeente Den Haag heeft in 2017 onderzoek laten uitvoeren naar de manieren waarop de warmtevoorziening het beste uitgevoerd kan worden. De onderzoekers van DWA hebben zich gericht op bestaande woningen in het Statenkwartier en de Vogelwijk. Deze woningen zijn qua techniek en bouwperiode redelijk vergelijkbaar met de woningen uit de Vruchtenbuurt. Onderstaand als downloadlink de samenvatting van de belangrijkste relevante conclusies (gemaakt door de werkgroep Warm in de Wijk), het rapport en de en twee bijlages. 

 

Voortbordurend op het onderzoek van DWA heeft IF Technology een haalbaarheidsonderzoek verricht, in opdracht van Dunea. In dat onderzoek is bekeken met welke bronnen een warmtenetwerk in de Vruchtenbuurt zouden kunnen voeden. Lees dat onderzoek hier.
Uit dit onderzoek blijkt dat het in theorie mogelijk is om een aanzienlijk deel van de huizen in de Vruchtenbuurt te verwarmen, gebruik makende van drie bronnen. Een warmtenetwerk op 70 graden moet voldoende zijn om ons type woningen op temperatuur te krijgen, zonder aan comfort in te boeten. 

Toch willen we een dergelijke beslissing niet over één nacht ijs nemen. Het is belangrijk dat we uiteindelijk een keuze maken die op draagvlak van veel bewoners kan rekenen. Om bewoners in de gelegenheid te stellen een eigen mening te vormen, organiseerde de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt een werksessie over de verschillende 'varianten' (kansrijke alternatieven voor aardgas). Bewoners die zich hadden ingeschreven voorafgaande aan deze sessie een uitgebreide handout. Tijdens de sessie werden daar verschillende voor- en nadelen aan toegevoegd. Uiteindelijk nemen de leden van de Coöperatie in het najaar, tijdens de ALV, een beslissing en spreken zij zich uit vóór een van de genoemde alternatieven.

 DSCN1860

De keuze voor een techniek staat niet op zichzelf, maar hangt samen met een energietransitieplan voor de gehele gemeente Den Haag. Contouren daarvan worden geschetst in de Kadernota duurzaamheid en zijn met ons gedeeld in de gemeentelijke presentatie tijdens de bewonersbijeenkomsten in mei 2019.

Back to Top