; ;

warm in de wijk

Duurzame warmte zoals wij het in de Vruchtenbuurt willen gaan realiseren is betrekkelijk nieuw. In veel nieuwbouwprojecten worden huizen al niet meer op gas aangesloten, maar bij bestaande bouw is dat een ander verhaal. Toch zijn er wel voorbeelden te noemen van projecten waar bestaande bouw 'van het gas af' gegaan is. Bijvoorbeeld in Amsterdam, nabij de Jaap Eden- ijsbaan. In bijgaande handout staat hierover meer informatie.

Back to Top