; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Samenwerkingspartners en gesprekspartners

De Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt kan natuurlijk niet in haar eentje een netwerk van duurzame warmte realiseren. Om onze plannen uit te kunnen voeren hebben we de hulp nodig van verschillende partijen - voor kennis en expertise, om het netwerk aan te leggen en te beheren, om het te onderhouden en de aanleg te financieren. We zijn daarvoor op alle niveaus in gesprek met verschillende (grote) partijen. Onder andere met: 

 

Stedin  - netwerkbedrijf in de gemeente Den Haag 

Gemeente Den Haag - een van de belangrijkste samenwerkingspartners. In het Coalitieakkoord dat in 2018 werd opgesteld staan tien wijken genoemd die als eerste van het gas af gaan. De Vruchtenbuurt is een van deze wijken. De gemeente faciliteert en ondersteunt waar nodig en de leden van de projectgroep Warm in de Wijk hebben regelmatig overleg. Ook komen de projectleiders van de verschillende projecten regelmatig bijeen, om informatie en kennis met elkaar te delen. Duurzaam Den Haag speelt hierin een belangrijke rol.

Provincie Zuid-Holland - de provincie Zuid-Holland heeft, via het programma Energietransitie, zowel in de eerste als de tweede fase een (financiële) bijdrage geleverd.

HAL, Eneco en Dunea zijn betrokken als leverancier van de mogelijke warmte. Dat kan alleen als er een rendabele businesscase aan ten grondslag ligt. Eerste vereiste is dan ook een goed uitgewerkte businesscase, om te beoordelen of er investeringen gedaan worden. Het haalbaarheidsonderzoek dat in het voorjaar van 2018 is uitgevoerd door IF Technology laat zien dat er zeker mogelijkheden zijn!

 

  • Jeroen Bremmer en Bart van de Velde zijn (vooralsnog) de officiële bestuursleden van de Coöperatie;
  • Mirella van der Heide is eerste aanspreekpunt voor de projectgroep;
  • Henk van Bentem is contactpersoon voor Warm in de Wijk bij het Wijkberaad.

U kunt de projectgroep bereiken door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het Wijkberaad Vruchtenbuurt draagt bij aan een leefbare, schone en veilige Vruchtenbuurt. Het behouden van het goede woon- en samenlevingsklimaat is het hoofddoel. Het Wijkberaad Vruchtenbuurt wil zichtbaar zijn in de wijk door een rol die gekenmerkt wordt door het organiseren en stimuleren van allerlei activiteiten die een toegevoegde waarde leveren aan het met plezier wonen en leven in de wijk.  Het accent ligt daarbij op sociale en culturele activiteiten (geen feesten en partijen), waarin andere organisaties niet voorzien. De activiteiten worden vooral door en voor bewoners uitgevoerd.

Onder de vlag van het Wijkberaad opereren verschillende werkgroepen, waarvan de werkgroep duurzaamheid er een is. De projecten van de werkgroep duurzaamheid (het faciliteren van Energy parties, de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen) en de plannen voor een netwerk van duurzame warmte sluiten aan bij de doelstelling van het Wijkberaad. 

De projectgroep van Warm in de Wijk bestaat uit Bart van de Velde, Jeroen Bremmer, Michel van Ruijven en Mirella van der Heide. Samen zijn zij verantwoordelijk voor professionele coördinatie en communicatie. Met zijn vieren bereiden ze bijeenkomsten en vergaderingen voor, voeren ze gesprekken met gemeente, provincie en andere samenwerkingspartners, maken ze afspraken en doen ze de subsidieaanvragen etc etc. Er gaan heel wat uurtjes in zitten.
Bart is aanspreekpunt bij de Werkgroep Techniek, Jeroen is de coördinator van de Werkgroep Integrale Aanpak en Michel en Mirella 'doen' samen de Werkgroep Communicatie.

Een foto volgt - daar is eigenlijk nooit tijd voor. 

De opstarters van Warm in de Wijk staan wel op de foto (zomer 2016): 

 

de werkgroep

Staand: Henk van Bentem (l) en Bart van de Velde (r), zittend: Jeroen Bremmer (l) en Marinus Stulp (r). Jan Voois ontbreekt op deze foto.

 

Hun motivatie:

Henk van Bentem: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we van duurzaamheid lang de vruchten zullen plukken.’

Marinus Stulp: ‘Ik vind de Vruchtenbuurt een van de mooiste vooroorlogse wijken van Den Haag. Om die toekomstbestendig te houden moeten we werken aan een duurzame warmtevoorziening.’

Jan Voois: ‘Wij wonen al bijna 40 jaar met veel plezier in de Vruchtenbuurt. Om dat in de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen ook mogelijk te houden, draag ik op bescheiden wijze mijn steentje bij aan een nog groenere en toekomstbestendige woonwijk.’

Bart van de Velde: ‘In 2040 wil Den Haag klimaatneutraal zijn en na 2030 moeten de meeste huishoudens van het aardgas af. Ik ben er trots op dat we hier in de Vruchtenbuurt op dat gebied een voortrekkersrol innemen en dat we bovendien laten zien dat het ook goedkoper en comfortabeler kan.’

Jeroen Bremmer: ‘Ik wil graag dat de Vruchtenbuurt écht verduurzaamt en ik ben blij dat ik mijn kennis van dit onderwerp kan gebruiken voor de buurt waar ik met mijn gezin woon.’ 

 

Vanuit de gemeente Den Haag is Annelies van Rumpt verantwoordelijk, als projectmanager Energietransitie. Zij is werkzaam binnen de programmadirectie Energietransitie.
Namens de provincie Zuid-Holland isTanja Haring betrokken. 

Back to Top