; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Warm in de Wijk groeide in korte tijd uit van een klein clubje enthousiastelingen tot een goed georganiseerd bewonersinitiatief. Daarmee ontstond ook de wens en misschien zelfs wel een noodzaak om een Coöperatie op te richten: een juridische entiteit en 'echt' aanspreekpunt voor bewoners, samenwerkingspartners, subsidieverstrekkers en anderen. Dat werd de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt, opgericht in februari 2018. Het huidige bestuur van de Coöperatie bestaat uit twee leden en één aspirant-lid: Eric Boessenkool, Ina Topman en Juriaan van Tilburg.  

 Bestuur CDV december 2019 klein

De projectgroep 

De projectgroep van Warm in de Wijk begon met Bart van de Velde, Jeroen Bremmer, Michel van Ruijven en Mirella van der Heide. Met zijn vieren hebben ze een basis gelegd voor professionele coördinatie en communciatie. 
Jeroen en Mirella zijn nog steeds actief, Bart en Michel denken vanaf de zijlijn en op vrijwillige basis mee. 

 

DSCN0358

 Van links naar rechts: Bart van de Velde, Mirella van der Heide, Michel van Ruijven en Jeroen Bremmer

Jeroen en Mirella zijn, gevoed en ondersteund door de werkgroepen en gefaciliteerd door het bestuur, in gesprek met de verschillende partijen en samenwerkingspartners.
Tijdens de eerste ALV (8 november 2018) hebben de aanwezige leden een eesrte officieel bestuur gekozen. Het huidige bestuur bestaat uit Eric Boessenkool, Ina Topman en aspirant-lid Juriaan van Tilburg. Jeroen Bremmer en Bart van de Velde zijn de oprichters van de Coöperatie, samen met het Wijkberaad. 

 

De opstarters - werkgroep duurzaamheid van de Vruchtenbuurt - staan ook op de foto (zomer 2016): 

 

de werkgroep

Staand: Henk van Bentem (l) en Bart van de Velde (r), zittend: Jeroen Bremmer (l) en Marinus Stulp (r). Jan Voois ontbreekt op deze foto.

 

Hun motivatie om te beginnen met verduurzaming in de Vruchtenbuurt en Warm in de Wijk:

Henk van Bentem: ‘Ik ben ervan overtuigd dat we van duurzaamheid lang de vruchten zullen plukken.’

Marinus Stulp: ‘Ik vind de Vruchtenbuurt een van de mooiste vooroorlogse wijken van Den Haag. Om die toekomstbestendig te houden moeten we werken aan een duurzame warmtevoorziening.’

Jan Voois: ‘Wij wonen al bijna 40 jaar met veel plezier in de Vruchtenbuurt. Om dat in de toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen ook mogelijk te houden, draag ik op bescheiden wijze mijn steentje bij aan een nog groenere en toekomstbestendige woonwijk.’

Bart van de Velde: ‘In 2040 wil Den Haag klimaatneutraal zijn en na 2030 moeten de meeste huishoudens van het aardgas af. Ik ben er trots op dat we hier in de Vruchtenbuurt op dat gebied een voortrekkersrol innemen en dat we bovendien laten zien dat het ook goedkoper en comfortabeler kan.’

Jeroen Bremmer: ‘Ik wil graag dat de Vruchtenbuurt écht verduurzaamt en ik ben blij dat ik mijn kennis van dit onderwerp kan gebruiken voor de buurt waar ik met mijn gezin woon.’ 

 

Vanuit de gemeente Den Haag is Claire Daniels verantwoordelijk, als projectmanager Energietransitie. Zij is werkzaam binnen de programmadirectie Energietransitie. Namens de provincie Zuid-Holland isTanja Haring betrokken. 
Zie voor een meer uitgebreid overzicht de pagina 'Samenwerkingspartners'. 

Back to Top