; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Samenwerkingspartners en gesprekspartners

De Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt kan natuurlijk niet in haar eentje een netwerk van duurzame warmte realiseren. Om onze plannen uit te kunnen voeren hebben we de hulp nodig van verschillende partijen - voor kennis en expertise, om het netwerk aan te leggen en te beheren, om het te onderhouden en de aanleg te financieren. We zijn daarvoor op alle niveaus in gesprek met verschillende (grote) partijen. Onder andere met: 

 

Stedin  - netwerkbedrijf in de gemeente Den Haag 

Gemeente Den Haag - een van de belangrijkste samenwerkingspartners. In het Coalitieakkoord dat in 2018 werd opgesteld staan tien wijken genoemd die als eerste van het gas af gaan. De Vruchtenbuurt is een van deze wijken. De gemeente faciliteert en ondersteunt waar nodig en de leden van de projectgroep Warm in de Wijk hebben regelmatig overleg. Ook komen de projectleiders van de verschillende projecten regelmatig bijeen, om informatie en kennis met elkaar te delen. Duurzaam Den Haag speelt hierin een belangrijke rol.

Provincie Zuid-Holland - de provincie Zuid-Holland heeft, via het programma Energietransitie, zowel in de eerste als de tweede fase een (financiële) bijdrage geleverd.

HAL, Eneco en Dunea zijn betrokken als leverancier van de mogelijke warmte. Dat kan alleen als er een rendabele businesscase aan ten grondslag ligt. Eerste vereiste is dan ook een goed uitgewerkte businesscase, om te beoordelen of er investeringen gedaan worden. Het haalbaarheidsonderzoek dat in het voorjaar van 2018 is uitgevoerd door IF Technology laat zien dat er zeker mogelijkheden zijn!

 

Back to Top