; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Tientallen buurtbewoners kwamen af op de bijeenkomst die we eind mei 2018 hadden in de Vruchtenbuurt. De bijeenkomst had als doel geïnteresseerde buurtbewoners de mogelijkheid te geven écht bij te dragen, door mee te denken en mee te doen via de werkgroepen van de Coöperatie. Aan het einde van de avond waren er drie werkgroepen gevormd (Techniek, Integrale aanpak en Communicatie). Die werkgroepen hebben de taak om alle bewoners van de Vruchtenbuurt te informeren over oa keuzemogelijkheden en de voor- en nadelen ervan. Ook brengen ze in kaart wat voor energiebesparende maatregelen er nog meer genomen kunnen worden als er toch iets in huis gaat gebeuren (isolatie!!), en op welke andere activiteiten in de wijk we kunnen aansluiten (bv onderhoud van de straten of vervanging leidingen/ buizen).
De leden van de projectgroep blijven, gevoed en ondersteund door de werkgroepen, in gesprek met de verschillende partijen en samenwerkingspartners.
Ook heeft een vijftal buurtbewoners actief bijgedragen aan totstandkoming van een nieuw bestuur van de Coöperatie.
Jeroen Bremmer en Bart van de Velde zijn de oprichters van de Coöperatie, samen met het Wijkberaad Vruchtenbuurt. 


Samenstelling werkgroepen

Werkgroep Integrale aanpak: Astrid van der Vleut, Duncan van Rijsbergen, Harm Jan Lamers, Ina Topman, Jeroen Bremmer, Tim Willemse
Werkgroep Communicatie: Kees van Hal, Michel van Ruijven, Mirella van der Heide (projectgroep), Saskia Hinssen en Simone van Putten.
Een nieuwe werkgroep, te weten de Werkgroep Isolatie, is in oprichting.

Daarnaast heeft de Coöperatie een kascommimssie ingesteld, bestaande uit twee leden van de Coöperatie: Aad Hage en Ina Topman kijken mee met het bestuur en doen een laatste check op de boeken. Twee andere leden, Angélique van Herwijnen en Kees van Hal, hebben zich ingespannen voor een privacyverklaring (bijna gereed).
De administratie van de Coöperatie wordt verzorgd door Corrine Juffermans.

Dankzij de inspanningen van de Bestuurswerkgroep (Herman Telle, Eric Boessenkool, Liesbeth Kromhout, Corrine Juffermans) is een officieel bestuur gekozen. Daarmee zijn de werkzaamheden van de Bestuurswerkgroep afgesloten. Het nieuwe bestuur bestaat uit Eric Boessenkool, Liesbeth Kromhout en Martijntje Smits. 

Back to Top