; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Het Wijkberaad Vruchtenbuurt draagt bij aan een leefbare, schone en veilige Vruchtenbuurt. Het behouden van het goede woon- en samenlevingsklimaat is het hoofddoel. Het Wijkberaad Vruchtenbuurt wil zichtbaar zijn in de wijk door een rol die gekenmerkt wordt door het organiseren en stimuleren van allerlei activiteiten die een toegevoegde waarde leveren aan het met plezier wonen en leven in de wijk.  Het accent ligt daarbij op sociale en culturele activiteiten (geen feesten en partijen), waarin andere organisaties niet voorzien. De activiteiten worden vooral door en voor bewoners uitgevoerd.

Onder de vlag van het Wijkberaad opereren verschillende werkgroepen, waarvan de werkgroep duurzaamheid er een was. De projecten van de werkgroep duurzaamheid (het faciliteren van Energy parties, de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen) en de plannen voor een netwerk van duurzame warmte sluiten aan bij de doelstelling van het Wijkberaad. 

In februari 2018 werd de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt opgericht en daarmee verviel de officële relatie tussen Wijkberaad en het initiatief Warm in de Wijk. De samenwerking blijft vanzelfsprekend intact. 

Back to Top