; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Zet m op zeventig 2

De eindenquête van het onderzoek is half april verstuurd en gegevens worden nu verwerkt. Zodra de resultaten bekend zijn, worden ze op deze pagina gepubliceerd. Dat is naar verwachting eind april.
Onderzoeksresultaten hebben betrekking op de binnentemperatuur in de deelnemende huizen, en ook op het gevoel van comfort. Daarnaast wordt wellicht ook inzichtelijk of er, door de CV lager in te stellen, minder of meer energie wordt verbruikt.

Back to Top