Welke warmtebronnen zijn er momenteel in beeld?

9 juli 2024
Categorie: Wat is een warmtenet?

Er zijn momenteel vier bronnen in beeld. Echter moet wel vermeld worden dat er verschil is tussen de bronnen kijkend naar het huidige onderzoek. Zo is de effluentleiding van de rioolwaterzuivering van Delfland een zeer realistische en al reeds onderzochte mogelijke bron. Daarnaast kan een industriële warmtepomp worden gebruikt en kan er warmte worden gebruikt dat wordt opgewekt op daken of onder sportvelden. Voor de laatste twee bronnen loopt nog een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan.

< Terug naar overzicht