Wie zijn wij

Warm in de Wijk is een samenwerking tussen de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt, NetVerder en Dunea Warmte & Koude. In overleg met wijkbewoners en de gemeente Den Haag heeft Warm in de Wijk het doel om tot een duurzame warmtevoorziening in de Vruchtenbuurt te komen. Momenteel wordt in het ‘pioniersproject’ onderzocht of ten minste 500 woningen aangesloten kunnen worden op een duurzaam warmtenet. We zijn dus voor en door de bewoners van de Vruchtenbuurt.

Wij werken nauw samen met andere (duurzame) initiatieven in de wijk: