Bewonersavond: van buurtinitiatief naar buurtbedrijf

18 oktober 2023

op 25 oktober aanstaande organiseren we een informatie- en gesprekavond over de koers van ons warmtenet. U bent van harte uitgenodigd op woensdagavond 25 oktober van 19:30 tot 21:30 in de Remonstrantse Kerk aan de Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag. Wij zouden u willen vragen u vooraf aan te melden als u wilt meedoen, dat kan met een e-mail naar info@warmindewijk.nl.

Advies over organisatievorm (Governance)
De Vruchtenbuurt staat op een cruciaal punt in de ontwikkeling van het duurzame warmtenet. Na het terugtrekken van Dunea begin dit jaar en een nieuwe bronnenstudie, heeft Energie Samen recentelijk een advies uitgebracht over de toekomstige governance van het warmtenet.

Op 25 oktober bespreken we de analyse van Energie Samen en de uitkomsten ervan. Het bestuur van de coöperatie heeft de adviezen overgenomen in een position paper*.

*De position paper is een memo waarin de coöperatie een standpunt inneemt wat betreft de eigen rol en die van onze partners in de ontwikkeling van het warmtenet. In de position paper leggen we keuzerichtingen vast die ons helpen om toekomstige besluiten te nemen.

Professionalisering is nodig
We zien dat er na jaren forse vrijwillige inzet vanuit de wijk, nu de stap gemaakt moet gaan worden naar een professionele coöperatieve vorm die met professionals die volgende fase oppakt.

Organisatievorm
Energie Samen zal op 25 oktober presenteren hoe we die nodige professionalisering tot stand kunnen krijgen. Daarbij zullen lessen meegenomen uit andere buurtinitiatieven. Lees hier over een wijk in Wageningen die ons voorging.

Meewerken
Wij willen met Warm in de Wijk een duurzaam betaalbaar en lokaal warmtenet realiseren in onze wijk. Het is nodig dat meer mensen ons gaan helpen. Dat kan binnen het bestuur zijn, of binnen werkgroepen die we gaan oprichten. Het kunnen grotere of kleinere onderdelen zijn. Strategisch of heel praktisch. Technisch of financieel. Bij bewonersavonden of bij een buurtcampagne. Wilt u mee helpen het warmtenet te realiseren? Laat het ons weten op info@warmindewijk.nl. Dan gaan we in gesprek over hoe u het beste zou kunnen helpen.

Meebeslissen – 20 november ALV (eveneens in de Remonstrantse Kerk)
Op 25 oktober gaan we met elkaar in gesprek. Vervolgens organiseren we op maandagavond 20 november een Algemene Ledenvergadering (ALV). De leden van de coöperatie nemen dan besluiten over de volgende fase van het warmtenet. Bent u nog geen lid? U kunt u aanmelden voor het lidmaatschap van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt als u nog geen lid bent via deze link.

< Terug naar overzicht