De Coöperatie in het kort

De Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt U.A. bestaat formeel sinds 16 februari 2018. De coöperatie komt voort uit het bewonersinitiatief Warm in de Wijk, dat als doel heeft om in de Vruchtenbuurt over te stappen op duurzame warmte. De coöperatie draait volledig op vrijwilligers.

Leden van de coöperatie beslissen mee over hoe de Vruchtenbuurt van het aardgas af kan gaan. Ons doel is om het gesprek over verduurzaming te voeren en besluiten simpel, helder en democratisch te maken. Het gaat er om dat er oplossingen komen waar de wijkbewoners achter staan!

Via de coöperatie hebben de leden een stem in de ontwikkelingen, voortgang en besluitvorming. De coöperatie is een samenwerking aangegaan met Dunea Warmte & Koude en NetVerder onder de noemer ‘Warm in de Wijk’. De coöperatie vertegenwoordigt de bewoners van de Vruchtenbuurt in deze coöperatie en is daarmee formeel gesprekspartner, ook richting de gemeente Den Haag en de Provincie Zuid-Holland. Leden kunnen hun wensen en expertise inbrengen door actief deel te nemen aan de activiteiten van de coöperatie

Bestuur

De coöperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur. 
Deze is benoemd door de Algemene Leden Vergadering.

Eric Boessenkool
Voorzitter en waarnemend Penningmeest

Oda Kok
Trekker Communicatie en Participatie, secretaris

Jan Willem Hartman
Trekker Governance, projectleiding pioniersproject

Partners

Gemeente Den Haag

NetVerder

Dunea Warmte & Koude