De coöperatie in het kort

De Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt U.A. bestaat formeel sinds 16 februari 2018. De coöperatie komt voort uit het bewonersinitiatief Warm in de Wijk, dat als doel heeft om in de Vruchtenbuurt over te stappen op duurzame warmte. De coöperatie draait volledig op vrijwilligers.

Leden van de coöperatie beslissen mee over hoe de Vruchtenbuurt van het aardgas af kan gaan. Ons doel is om het gesprek over verduurzaming te voeren en besluiten simpel, helder en democratisch te maken. Het gaat er om dat er oplossingen komen waar de wijkbewoners achter staan!

Via de coöperatie hebben de leden een stem in de ontwikkelingen, voortgang en besluitvorming. De coöperatie vertegenwoordigt de bewoners van de Vruchtenbuurt, en is in het project Warm in de Wijk de gesprekspartner namens de bewoners. Leden kunnen hun wensen en expertise inbrengen door actief deel te nemen aan de activiteiten van de coöperatie

Bestuur

De coöperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur. 
Dat is benoemd door de Algemene Leden Vergadering.

Eric Boessenkool
Voorzitter en waarnemend Penningmeester

Ik ben bij Warm in de Wijk actief geworden, omdat ik vind dat verduurzaming en betrekken van burgers hand in hand moet gaan en moet bijdragen aan de kwaliteit van onze buurt en ons dagelijks leven. Klimaatverandering lijkt groot, maar ook op het niveau van de Vruchtenbuurt kunnen en moeten we ons steentje bijdragen. Dit is te belangrijk om alleen aan de overheid of grote bedrijven over te laten.

Oda Kok
Trekker Communicatie en Participatie, secretaris

Duurzaamheid is een van de rode draden door mijn leven. Zelf woon ik in een duurzaam aardgasloos huis bij Groene Mient, Dat gun ik ook mijn buurtgenoten in de Vruchtenbuurt. Ik geloof in de kracht van burgers en met name in het collectief. Elkaar leren kennen, elkaar helpen en zo zorgen voor een leefbare wereld voor de toekomstige generaties.

Jan Willem Hartman
Trekker Governance, projectleiding pioniersproject

 Ik woon met vrouw en kinderen in de Vruchtenbuurt en draag de verduurzaming een warm hart toe. Als bestuurslid van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt kan ik de verduurzaming in de wijk echt aanzwengelen. Ik help met het opzetten van de organisatie en het structureren van de wirwar aan informatie die dagelijks om ons heen gonst. Politiek Den Haag wikt en weegt plannen voor de energietransitie. Wij gaan alvast aan de slag. Denk aan de energiecoaches, en het project Warm in de Wijk. De bewoners van de Vruchtenbuurt regelen gewoon hun eigen energietransitie en een collectieve warmtevoorziening! Voor de bewoners, door de bewoners; in de wijk, met de wijk. Straks is de Vruchtenbuurt niet alleen de leukste, maar ook de duurzaamste wijk van Den Haag.