De coöperatie in het kort

De Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt U.A. bestaat formeel sinds 16 februari 2018. De coöperatie komt voort uit het bewonersinitiatief Warm in de Wijk, dat als doel heeft om in de Vruchtenbuurt over te stappen op duurzame warmte. De coöperatie draait volledig op vrijwilligers.

Leden van de coöperatie beslissen mee over hoe de Vruchtenbuurt van het aardgas af kan gaan. Ons doel is om het gesprek over verduurzaming te voeren en besluiten simpel, helder en democratisch te maken. Het gaat erom dat er oplossingen komen waar de wijkbewoners achter staan!

Via de coöperatie hebben de leden een stem in de ontwikkelingen, voortgang en besluitvorming. De coöperatie vertegenwoordigt de bewoners van de Vruchtenbuurt, en is in het project Warm in de Wijk de gesprekspartner namens de bewoners. Leden kunnen hun wensen en expertise inbrengen door actief deel te nemen aan de activiteiten van de coöperatie.