Op deze pagina kunt u documenten bekijken of downloaden met betrekking tot de coöperatie en het warmtenet.

Officiële documenten

In dit blok vindt u de officiële documenten van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt.

Documenten Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt

In dit blok vindt u documenten van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt, bijvoorbeeld de verslagen van in het verleden georganiseerde ALV’s.