Bestuur

De coöperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Dat is benoemd door de algemene leden vergadering (ALV).

Eric Boessenkool
Voorzitter

Ik ben bij Warm in de Wijk actief geworden, omdat ik vind dat verduurzaming en betrekken van burgers hand in hand moet gaan en moet bijdragen aan de kwaliteit van onze buurt en ons dagelijks leven. Klimaatverandering lijkt groot, maar ook op het niveau van de Vruchtenbuurt kunnen en moeten we ons steentje bijdragen. Dit is te belangrijk om alleen aan de overheid of grote bedrijven over te laten.

Oda Kok
Trekker communicatie en participatie, secretaris

Duurzaamheid is een van de rode draden door mijn leven. Zelf woon ik in een duurzaam aardgasloos huis bij Groene Mient, Dat gun ik ook mijn buurtgenoten in de Vruchtenbuurt. Ik geloof in de kracht van burgers en met name in het collectief. Elkaar leren kennen, elkaar helpen en zo zorgen voor een leefbare wereld voor de toekomstige generaties.

Jan Willem Hartman
Trekker governance, projectleiding pioniersproject

Verduurzaming en energietransitie, een nieuw tijdperk en een betere wereld. Daar wil ik aan bijdragen; in de wijk, met de wijk. Bewoners weten wat de wijk concreet nodig heeft: energiezuinige woningen en een betrouwbare, betaalbare warmtevoorziening. Waarom wachten als het nu al kan. Ik zeg pak die kans. Neem provincie, gemeente en de marktpartijen mee. Samen met de burgerinitiatieven Vruchtenbuurt DEELt, Team Groene Vruchtenbuurt en Sterk op Stroom brengen wij de toekomst naar de Vruchtenbuurt.

Dirk Pijpers
Penningmeester

Ik ben Dirk Pijpers. Ik woon al de helft van mijn leven in de Vruchtenbuurt. Thuis zijn wij al een tijdje bezig met duurzaamheid en daarom zijn wij vanaf het begin betrokken bij Warm in de Wijk. Om onze bijdrage te vergroten heb ik me aangemeld als kandidaat voor de functie penningmeester in het bestuur van de coöperatie. Ik ben al jaren werkzaam in de financiële sector en wil mijn expertise graag inbrengen om mee te helpen aan een goed werkende organisatie.

Werkgroepen

Warm in de Wijk wordt geholpen door vele vrijwilligers die zich in de werkgroepen inzetten. Er zijn vijf werkgroepen.

Werkgroep geld

De werkgroep geld wordt aangevoerd door Eric Boessenkool vanuit het bestuur van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt. Deze werkgroep richt zich op de financiële aspecten van de warmtegemeenschap. Bijvoorbeeld: welke subsidies en leningen zijn nodig voor de professionalisering van Warm in de Wijk en als investering voor de aanleg van een warmtenet. Deze werkgroep past bij jou als je kennis van of affiniteit hebt met financiële mogelijkheden (kansen en risico’s), deze wilt bespreken met potentiële financiers en je opgehaalde kennis wilt delen met de andere bestuursleden van CDV. Ook kunnen we je hulp gebruiken als je handig bent met Excel en het leuk vindt om overzichten te maken of structuur te brengen.

Werkgroep juridisch

De werkgroep juridisch wordt aangevoerd door Jan Willem Hartman vanuit het bestuur van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt. Deze werkgroep richt zich op de juridische aspecten van de warmtegemeenschap. Bijvoorbeeld: hoe zorgt CDV ervoor dat het merk Warm in de Wijk ook legitiem elders gebruikt kan worden? Deze werkgroep past bij jou als je kennis van of affiniteit met organisatievormen, contracten of wettelijke kaders hebt.

Werkgroep warmtetechniek

De werkgroep warmtetechniek wordt tijdelijk aangevoerd door Michael Urlings vanuit het projectmanagement van Warm in de Wijk, maar we zoeken ook nog naar een kartrekker vanuit de bewoners. Deze werkgroep richt zich op het technisch uitzoekwerk binnen bijvoorbeeld het warmtenetontwerp of de businesscase. Bijvoorbeeld: vergelijken van verschillende leveranciers, een onderhoudsplanning opstellen of technisch overleg voeren met partners. Deze werkgroep past bij jou als je een technische achtergrond hebt of affiniteit hebt met berekeningen.

Werkgroep verduurzamen

De werkgroep verduurzamen wordt in januari opgestart, maar voorlopig nog niet aangevoerd. Deze werkgroep richt zich op het verduurzamen van woningen om ze voor te bereiden op aansluiting op het warmtenet. Concreet gaat het dan om bezoeken van energiecoaches en acties om de buurt te informeren of enthousiasmeren. Deze werkgroep past bij jou als je goed snapt wat er nodig is om woningen straks aan te kunnen sluiten op het warmtenet, dit anderen kunt uitleggen en mensen kan helpen bij praktische uitvoering.

Werkgroep communicatie

De werkgroep communicatie wordt voorlopig aangevoerd door Kees van Hal en start met een kick-off op 13 december. Deze werkgroep richt zich op het onderhouden van de communicatiekanalen (website, nieuwsbrief, sociale media, Vruchtenpers, etc), het vergroten van de zichtbaarheid van Warm in de Wijk en het ophalen van input bij buurtbewoners. Deze werkgroep past bij jou als je een gevoel hebt bij wat er leeft in de buurt, als je kennis hebt van communicatie en als je wil helpen bij communicatieacties.

Ook meedoen?

Heb je ook interesse om aan te sluiten bij één van de werkgroepen, dat kan! Stuur een mailtje naar info@warmindewijk.nl.