Tijdlijn

De ontwikkelingen op hoofdlijnen en in chronologische volgorde:

November 2023

Na de bewonersavond in oktober 2023 werd in november 2023 een algemene ledenvergadering (ALV) georganiseerd over de koers van het project (lees hier). Tijdens de ALV werd besloten om naar een warmtegemeenschap met ‘regie in eigen hand’ toe te werken. Er is een Q&A (lees hier) gemaakt naar aanleiding van de ALV, die wordt periodiek bijgewerkt.

Oktober 2023

In oktober 2023 is een nieuwe bewonersavond georganiseerd, hierin stond de position paper centraal. Op basis van een studie naar de governance-mogelijkheden van het warmtenet is een position paper opgesteld om de positie van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt te bepalen. Klik hier om de governance-studie te lezen en klik hier om het position paper te lezen.

Juli 2023

Tijdens een bewonersavond is gesproken over de mogelijke nieuwe bronnen voor het warmtenet. Inwoners hebben samen gesproken over wat zij hierbij belangrijk vinden. Dat wordt samen met de technische studie van Sweco gebruikt als onderdeel van de afweging bij de te maken keuze. Klik hier om de studie van Sweco te lezen.

April 2023

Dunea heeft aangekondigd zich (voorlopig) terug te trekken uit het warmtenet. Dit besluit werd tijdens een inwonersavond toegelicht. Dat houdt in dat er een nieuwe bron gezocht dient te worden.

November 2022

Aan het eind van 2022 waren de aansluitconcepten bekend. Deze zijn toegelicht aan en besproken met circa 100 inwoners van de Vruchtenbuurt in november. In december volgde een webinar met Ruud Cuijpers (NetVerder) om een technische verdieping op het voorlopig ontwerp van het warmtenet.

In november 2022 is ook een ALV georganiseerd: lees hier het verslag.

April 2022

Het minimaal benodigde aantal intentieverklaringen van 500 is ruimschoots overtroffen! Dat betekent dat het Warm in de Wijk project door kan naar de volgende fase en concreet dat er technische ontwerpen gemaakt kunnen gaan worden.

In april 2022 is ook een ALV georganiseerd: lees hier het verslag.

Februari 2022

Middels twee informatiebijeenkomsten wordt de buurt geïnformeerd over de mogelijkheid om aan te sluiten op het warmtenet. Bewoners uit het focusgebied ontvangen per post de informatie en de intentieverklaring over het project.

November 2021

In november 2021 is een ALV georganiseerd: lees hier het verslag.

Februari 2020
Leden van de Coöperatie komen bijeen op 7 februari, voor een ‘warmetruiennieuwjaarsbijeenkomst’ en worden daar bijgepraat over het pioniersproject.

Op 18 februari heeft het bestuur van de Coöperatie, samen met twee van de initiatiefnemers, een voortgangsgesprek met wethouder Liesbeth van Tongeren.

Januari 2020
De gemeente Den Haag meldt de Vruchtenbuurt aan voor subsidie bij de provincie Zuid-Holland, voor het Europese ELENAfonds.

2019
Begin 2019 start het project ‘Zet hem op 70’ waarin 70 Vruchtenbuurtbewoners hun ketel tijdelijk op 70 graden zetten. Deze temperatuur komt overeen met de aanvoertemperatuur van het warmtenet. De conclusie: voor de meeste huizen is de huidige mate van isolatie en de huidige radiatoren geschikt voor de overstap op een warmtenet.

Op 12 november kwam een groepje buurtbewoners bijeen om over ‘governance’ van de Coöperatie te discussiëren; wie beheert wat…

In november 2019 is ook een ALV georganiseerd: lees hier het verslag.

2018

IF Technology doet een onderzoek naar mogelijke warmtebronnen in de wijk. Klik hier om de studie van IF Technology te lezen. Een warmtenet dat aangesloten wordt op de rivierwaterleiding van Dunea lijkt het meest kansrijk. De Vruchtenbuurt grijpt naast de mogelijkheid voor subsidie uit het programma Aardgasvrije Wijken, maar het project raakt steeds meer in een stroomversnelling. De coöperatie ‘Duurzame Vruchtenbuurt’ wordt opgericht en er is veel aandacht in de media (waaronder het NOS journaal).

2017

De wijk in! Op veel festivals en braderieën is Warm in de Wijk zichtbaar. Achter de schermen gaan de gesprekken en de ontwikkelingen voortvarend verder. Een paar honderd huishoudens hebben zich inmiddels bij het initiatief aangesloten.

2016

Het Wijkberaad Vruchtenbuurt is in gesprek met warmtepartijen en de gemeente Den Haag en wordt steeds zichtbaarder in de wijk. Meer vrijwilligers melden zich bij het project.

2015

Het prille begin van Warm in de Wijk. Een aantal vrijwilligers in de wijk zet het plan op om samen met de buurt een warmtenet te ontwikkelen. De eerste stap: op zoek naar voldoende geïnteresseerden die op de hoogte willen worden gehouden.