Doel van het project

Het pioniersproject van Warm in de Wijk richt zich erop binnen enkele jaren een eerste deel van de Haagse Vruchtenbuurt aan te sluiten op een duurzaam warmtenet.

Wij als bewoners van de Vruchtenbuurt hebben het voortouw genomen om de duurzame warmtevoorziening van onze buurt te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel van het project is om dit te ontwikkelen voor de hele Vruchtenbuurt, met draagvlak en commitment van de bewoners.

Het besluit om van het aardgas af te gaan, is immers landelijk en gemeentelijk genomen. Dat gaat gebeuren. De vraag is alleen hoe en wanneer. De komende jaren is nog ruimte voor u om mee te praten en mee te bepalen. Het staat iedereen vrij nog een paar jaar te wachten, maar dan heeft u waarschijnlijk weinig keuze meer. Het moment om er als bewoners zelf vorm aan te geven is nu!

Dit is best een grote verandering. Daarom is na overleg met bewoners uit de wijk en onze partners ervoor gekozen eerst een pioniersproject uit te voeren. Met financiële steun van het Europese ELENA-programma en de gemeente Den Haag onderzoeken we of we een warmtenet in de Vruchtenbuurt kunnen aanleggen.

Warm in de Wijk is een bewonersinitiatief door inwoners van de Vruchtenbuurt, die zich verenigd hebben in de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt. Besluiten over het project worden door de leden van de coöperatie genomen. Via deze pagina kun je je aanmelden als lid van de coöperatie en/of als geïnteresseerde voor het warmtenet.

Stappen naar eigen warmte