Doel van het project

Het pioniersproject van Warm in de Wijk richt zich erop binnen enkele jaren een eerste groep van minstens 500 bewoners in een deel van de Haagse Vruchtenbuurt aan te sluiten op een duurzaam warmtenet.

Wij als bewoners van de Vruchtenbuurt hebben het voortouw genomen om de duurzame warmtevoorziening van onze buurt te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel van het project is om dit te ontwikkelen voor de hele Vruchtenbuurt, met draagvlak en commitment van de bewoners.

Het besluit om van het aardgas af te gaan, is immers landelijk en gemeentelijk genomen. Dat gaat gebeuren. De vraag is alleen hoe en wanneer. De komende jaren is nog ruimte voor u om mee te praten en mee te bepalen. Het staat iedereen vrij nog een paar jaar te wachten, maar dan heeft u waarschijnlijk weinig keuze meer. Het moment om er als bewoners zelf vorm aan te geven is nu!

Dit is best een grote verandering. Daarom is na overleg met bewoners uit de wijk en onze partners ervoor gekozen eerst een pioniersproject uit te voeren. Met financiële steun van het Europese ELENA programma onderzoeken we of we in een eerste stuk Vruchtenbuurt, ten minste 500 pioniers kunnen vinden.

Sinds het meetmoment in april 2022 is het aantal ondertekende intentieverklaringen opgelopen naar ruim 640 deelnemende huishoudens . Bent u ook geïnteresseerd in aansluiting op het warmtenet? Onderteken de intentieverklaring die u hier kunt vinden.

Het focusgebied voor het pioniersproject.

Tijdlijn

De ontwikkelingen op hoofdlijnen en in chronologische volgorde:

April 2022

Het minimaal benodigde aantal intentieverklaringen van 500 is ruimschoots overtroffen! Dat betekent dat het Warm in de Wijk project door kan naar de volgende fase en concreet dat er technische ontwerpen gemaakt kunnen gaan worden.

Februari 2022

Middels twee informatiebijeenkomsten wordt de buurt geïnformeerd over de mogelijkheid om aan te sluiten op het warmtenet. Bewoners uit het focusgebied ontvangen per post de informatie en de intentieverklaring over het project.

Februari 2020
Leden van de Coöperatie komen bijeen op 7 februari, voor een ‘warmetruiennieuwjaarsbijeenkomst’ en worden daar bijgepraat over het pioniersproject.

Op 18 februari heeft het bestuur van de Coöperatie, samen met twee van de initiatiefnemers, een voortgangsgesprek met wethouder Liesbeth van Tongeren.

Januari 2020
De gemeente Den Haag meldt de Vruchtenbuurt aan voor subsidie bij de provincie Zuid-Holland, voor het Europese ELENAfonds.

2019
Begin 2019 start het project ‘Zet hem op 70’ waarin 70 Vruchtenbuurtbewoners hun ketel tijdelijk op 70 graden zetten. Deze temperatuur komt overeen met de aanvoertemperatuur van het warmtenet. De conclusie: voor de meeste huizen is de huidige mate van isolatie en de huidige radiatoren geschikt voor de overstap op een warmtenet.

Op 12 november kwam een groepje buurtbewoners bijeen om over ‘governance’ van de Coöperatie te discussiëren; wie beheert wat…

2018

IF Technology doet een onderzoek naar mogelijke warmtebronnen in de wijk. Een warmtenet dat aangesloten wordt op de rivierwaterleiding van Dunea lijkt het meest kansrijk. De Vruchtenbuurt grijpt naast de mogelijkheid voor subsidie uit het programma Aardgasvrije Wijken, maar het project raakt steeds meer in een stroomversnelling. De coöperatie ‘Duurzame Vruchtenbuurt’ wordt opgericht en er is veel aandacht in de media (waaronder het NOS journaal).

2017

De wijk in! Op veel festivals en braderieën is Warm in de Wijk zichtbaar. Achter de schermen gaan de gesprekken en de ontwikkelingen voortvarend verder. Een paar honderd huishoudens hebben zich inmiddels bij het initiatief aangesloten.

2016

Het Wijkberaad Vruchtenbuurt is in gesprek met warmtepartijen en de gemeente Den Haag en wordt steeds zichtbaarder in de wijk. Meer vrijwilligers melden zich bij het project.

2015

Het prille begin van Warm in de Wijk. Een aantal vrijwilligers in de wijk zet het plan op om samen met de buurt een warmtenet te ontwikkelen. De eerste stap: op zoek naar voldoende geïnteresseerden die op de hoogte willen worden gehouden.