Een update van NetVerder (oktober 2022)

24 oktober 2022

In de nieuwsbrief van juli vertelde NetVerder met welke twee werkzaamheden wij nu bezig zijn en wat deze precies inhouden. Dat zijn: (1) het voorlopig ontwerp van het distributienet en (2) het woningonderzoek. De voortgang leest u hieronder.   

  

Het Voorlopig Ontwerp van het distributienet wordt begin november verwacht   

Hoe lopen straks de leidingen onder de grond? Waar komen de vier onderstations in de wijk? Hoe beïnvloeden onze keuzes de warmtevoorziening van de rest van de wijk(en)? Het ontwerpproces is in volle gang en we verwachten in november het ontwerp incl. antwoorden met de bewoners te kunnen delen.  Hou de nieuwsbrief en deze website dus in de gaten!

Hoe wordt de woning aangesloten op het warmtenet?  

Adviesbureau Impuls heeft namens ons onderzoek gedaan naar de verschillende woningtypes in de Vruchtenbuurt en hoe deze aangesloten kunnen worden op het warmtenet. Er zijn ongeveer 30 woningen in de Vruchtenbuurt bekeken uit een selectie van – voor zover mogelijk – representatieve woningen in de Vruchtenbuurt. Deze informatie verwerken we nu naar een aantal standaard aansluitmethodes, zodat het daadwerkelijk aansluiten van de woningen op het warmtenet zo snel mogelijk gaat en met zo min mogelijk overlast. Tijdens de bewonersavond in november nemen we de bewoners van de Vruchtenbuurt graag mee in de resultaten van het woningonderzoek.   

< Terug naar overzicht