Vanaf de buurtwarmtepomp zal het warme water door hoofdtransportleidingen verplaatst worden door de wijk. Iedere woning dat wordt aangesloten krijgt een aftakking richting deze woning. Dit is vergelijkbaar als hoe het drinkwater in de woningen terecht komt.

Hoe meer woningen meedoen, hoe rendabeler het voor eenieder wordt. Hier zit echter een ondergrens aan. Hij komt ook nog eens bij kijken dat het belangrijk is rekening te houden met de locatie van welke woningen aangesloten kunnen worden. Hoe dichter de woningen die aangesloten willen worden bij elkaar zijn, hoe rendabeler het wordt. De minimale ondergrens is 750 woningen in de gehele Vruchtenbuurt.

Het streven is om de gehele wijk aan te sluiten op het warmtenet. Dit betekent dat in het plan wordt verwerkt hoe woningen later aangesloten kunnen worden. Op dit moment is nog niet helemaal helder hoe dit eruit zal gaan zien. De mogelijkheid om later aan te sluiten zal er hoogstwaarschijnlijk wel zijn.

Binnen een VvE geldt dat je goedkeuring van je medebewoners nodig hebt voor gezamenlijk delen van het pand. De locatie van de woning heeft dus effect op de mogelijkheid om aangesloten te worden op een warmtenet. Mocht de woning die aangesloten wordt op het warmtenet zich op de begaande grond bevinden, zal dit wellicht kunnen zonder goedkeuring van de VvE. Zodra er gebruik gemaakt moet worden van de gezamenlijke ruimten in het pand, zal dit niet gaan zonder goedkeuring van de medebewoners.          

De folder, en andere informatie, zal bij bewoners terecht komen zodra er een beslismoment aan gaat komen. Dit zal zijn wanneer de volgende verklaringen ondertekend moeten worden door de bewoners van de wijk die als eerste aangesloten zullen worden op het warmtenet. Op deze manier zal de informatie gefaseerd door de wijk worden verspreid.

Een buurtwarmtepomp is een warmtepomp waarmee het water wordt opgewaardeerd naar de beoogde temperatuur voor meerdere huizen. Afhankelijk van de grootte van de warmtepomp kan dit voor 10 woningen zijn, maar ook voor 100 woningen of meer. Hoe groter de warmtepomp hoe rendabeler deze zal zijn.

Er zijn momenteel vier bronnen in beeld. Echter moet wel vermeld worden dat er verschil is tussen de bronnen kijkend naar het huidige onderzoek. Zo is de effluentleiding van de rioolwaterzuivering van Delfland een zeer realistische en al reeds onderzochte mogelijke bron. Daarnaast kan een industriële warmtepomp worden gebruikt en kan er warmte worden gebruikt dat wordt opgewekt op daken of onder sportvelden. Voor de laatste twee bronnen loopt nog een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan.

De huidige beoogde bron, namelijk de effluentleiding van Delfland, kan 55.000 woningen voorzien van warmte. Dit zorgt ervoor dat er niet wordt ‘gevochten’ om deze bron. De zekerheid van warmte vanuit deze bron is zeer hoog.

De bron is warmte uit de effluent leiding van Delfland. Dit zal altijd ongeveer 12 graden zijn. Om dit water op te waarderen naar de beoogde 55 graden zal hiervoor een buurtwarmtepomp worden gebruikt. Dit zal een water-waterwarmtepomp zijn.