Samen op zoek naar een duurzame bron

18 juli 2023

Op 5 juli j.l. is een groep enthousiaste buren bijeen gekomen om met Warm in de Wijk en met elkaar in gesprek te gaan over de keuze voor een nieuwe duurzame bron voor ons warmtenet. Er komt nogal wat bij kijken, de keuze voor een nieuwe bron. Onderzoeksbureau Sweco was aanwezig op 5 juli om in begrijpelijke taal uit te leggen welke opties het meest kansrijk lijken. Maar hoe kiezen we nu samen welke bron de voorkeur verdient?

Om de keuze samen te kunnen maken is op 5 juli inzichtelijk gemaakt welke belangrijke afwegingen er spelen bij het aanleggen van een warmtenet. We hebben gesproken over: duurzaamheid, kosten, koeling, ruimtegebruik, collectiviteit en het lokale aspect. Dit is gebeurd in groepsverband, bij elk groepje zat één begeleider van Warm in de Wijk. Er zijn veel argumenten langsgekomen en omdat de afwegingen concreet gemaakt werden, was het voor alle Vruchtenbuurters goed voor te stellen welke implicaties horen bij de voorliggende keuzes.

Warm in de Wijkheeft op een rijtje gezet wat er in de zeven groepen besproken is. De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Houd integraal rekening met duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan gebruik van duurzame materialen. Het kan duurzamer zijn om de piekwarmtevraag met gas op te vangen en niet de aardgasvrije installatie te veel te overdimensioneren. Veel opwaarderen kost bovendien veel stroom en besparing is de eerste stap als het gaat om duurzaamheid.
  • Het principe van het kostprijs-plusmodel blijft belangrijk. Op het gebied van de kosten wordt ook de vraag gesteld of een warmtenet op 70 graden wel nodig is – minder ver opwaarderen is goedkoper.
  • De mogelijkheid van koeling wordt niet erg belangrijk gevonden. Het zou voor veel extra kosten zorgen en er wordt weinig waarde aangehecht. Bovendien moet dan de binneninstallatie bij mensen thuis worden aangepast.
  • Eén van de belangrijkste aspecten aan het warmtenet is het ruimtegebruik in de woning. Er zijn veel kleine woningen in de Vruchtenbuurt, er moeten geen (grote) installaties in de woningen zelf komen.
  • Er is een voorkeur voor een collectieve oplossing, dat is efficiënt en neemt mensen de zorgen over een individueel aardgasvrij systeem – en het ruimtegebruik ervan – uit handen. Toch is een goede propositie wel belangrijk, een collectief systeem mag niet (veel) duurder zijn dan een individueel systeem.
  • In principe is het lokale aspect van de bron niet enorm belangrijk. De afvalwaterleiding en de geothermieretourleiding liggen een stukje buiten de Vruchtenbuurt, maar dat wordt niet als probleem gezien.

De uitkomsten van de avond worden door Sweco en Warm in de Wijk meegenomen als onderdeel van de studie naar en afweging van aardgasvrijbronnen voor een warmtenet. De volgende stap is dat er één of enkele opties overblijven. Hierover zal Warm in de Wijk op een volgend moment meer inhoudelijk informatie geven. Uiteindelijk zijn de leden van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt aan zet om een keuze te maken op een later moment in het najaar van 2023.

Voor meer informatie over de studie van Sweco, het lopende traject en ter naslag vindt u hieronder de presentatieslides van 5 juli. We hopen u graag snel weer te zien en spreken.

< Terug naar overzicht