Update bijeenkomst warmtenet

24 november 2022

Zoals u weet, hebben we eerder dit jaar de doelstelling van 500 aanmeldingen flink overtroffen is, want ruim 650 buurtbewoners hebben zich samen met u aangemeld! Bedankt voor uw hulp en enthousiasme. 

Sindsdien is er een onderzoek uitgevoerd door Impuls Advies naar de verschillende woningen in het focusgebied van de wijk. Het doel hiervan was om erachter te komen wat technisch moet veranderen om het warmtenet aan te sluiten. Er is ook gekeken naar een ontwerp voor de productlocatie en voor het leidingennetwerk. De uitkomsten van het onderzoek geeft u een beter inzicht in de wijze van aansluiten, de (technische) uitdagingen die daarmee gepaard gaan en de vervolgstappen die genomen worden naar aanleiding van dit onderzoek. 

Om te bespreken wat dit concreet voor u betekent, organiseert Warm in de Wijk in samenwerking met de partner NetVerder een bewonersavond voor iedereen die zich voor het warmtenet heeft aangemeld en in het focusgebied woont. Deze vindt plaats op 30 november 2022, in de Remonstrantse Kerk, op de Laan van Meerdervoort 955. Deze avond is van 19.00u – 21.30u. Na uitleg van de resultaten, is er ruimte voor vragen en opmerkingen vanuit u en de andere deelnemers. Zo wordt het duidelijk welke stappen er nog moeten worden genomen om uw woning klaar te maken voor aansluiting op het warmtenet. Wanneer het warmtenet precies warmte gaat leveren is van veel factoren afhankelijk. Volgens onze huidige planning is dit ongeveer in 2026. De avond wordt begeleid door Paula Udondek.

We zien u graag op 30 november! U kunt zich aanmelden door het formulier in te invullen via de volgende link: https://forms.gle/jN1tkxjxJFQqaGE89

< Terug naar overzicht