Update Dunea Warmte & Koude (oktober 2022)

24 oktober 2022

Een nieuwe update van Dunea Warmte & Koude (eigenaar warmtebron)! Wij hebben IF Technology opdracht gegeven het voorontwerp voor de warmteproductie-installatie te maken. Samenwerking met NetVerder is van belang, omdat beide systemen goed op elkaar moeten aansluiten. We bespraken onder andere de overdrachtspunten (demarcaties in vakjargon), temperaturen en de ruimtelijke inpassing.   

Het in kaart brengen van de benodigde ruimte voor de warmteproductie 

Om straks genoeg warmte te produceren is een plek nodig voor onder andere de warmtepompen. Dit moet een locatie zijn die niet te ver van de bron ligt en niet te ver van de bewoners. In de stad, en zo ook in de Vruchtenbuurt is dit best een uitdaging. Vandaar dat we in gesprek zijn met de gemeente om de (on)mogelijkheden in beeld te krijgen. Daarnaast hebben we ook studenten van de Haagse Hogeschool uitgedaagd om creatieve oplossingen te bedenken.  

In gesprek met de netbeheerder 

De netbeheerder is een belangrijke partij als het gaat om het elektriciteitsnet. In dit soort warmtetrajecten is het belangrijk hun vroegtijdig te betrekken. Waarom ? In plaats van (aard)gas gebruiken we straks warmtepompen om op duurzame wijze warmte te produceren. Er is de afgelopen tijd veel nieuws over de (over)belasting van ons elektriciteitsnet door onder andere zonnepanelen, warmtepompen en elektrische auto’s. Om te voorkomen dat we straks niet voldoende stroom hebben voor onze warmtepompen, zijn we in gesprek met de netbeheerder over het aanvragen van een aansluiting. Het voorontwerp geeft ons een nauwkeuriger beeld van het benodigde aansluitvermogen.

< Terug naar overzicht