Update financiering

14 mei 2024

Goed nieuws! De Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt krijgt aanvullend budget voor het project Warm in de Wijk. Hiermee kunnen we de rest van het jaar werken aan de communicatie in de buurt, technische uitgangspunten en de professionalisering van de coöperatie. Deze ‘projectsubsidie Warmtegemeenschap Vruchtenbuurt Community Building’ ontvangt de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt van de Provincie Zuid-Holland. Deze subsidie werkt met co-financiering. Dat betekent dat de helft van de kosten van het werk uit het toegekende budget van de provincie betaald kan worden. De andere helft van de kosten is de waarde van de uren die vrijwilligers in het project maken, samen met de professionals die bijvoorbeeld door de gemeente betaald worden.

Eerder kreeg Warm in de Wijk al een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland als ondersteuning bij het professionaliseren van de coöperatie en het oprichten van een lokaal warmtebedrijf.

Verder heeft de gemeente een bedrag ter beschikking gesteld voor het financieren van onderzoeken, lopende acties, materiaalkosten en organisatiekosten. Daarmee zijn bijvoorbeeld de werkgroepen geholpen wanneer er budget nodig is voor het organiseren van acties, het communiceren over deze acties en het aanschaffen van materialen voor de uitvoering. De gemeente ondersteunt het project ook nog met de laatste ELENA-gelden, waardoor de projectleider en communicatie-/participatieadviseurs Warm in de Wijk kunnen helpen.

CDV is uiteraard enorm blij met de financiële ondersteuning van het project door gemeente Den Haag en Provincie Zuid-Holland en hoopt de rest van het jaar goede stappen te kunnen zetten voor het warmtenet.

< Terug naar overzicht