Update van Dunea W&K: het voorontwerp

17 juli 2022

Een update vanuit de eigenaar van de warmtebron (Dunea Warmte & Koude)

640 opgehaalde intentieverklaringen is een geweldig resultaat en een mooie opsteker voor het project.

Dunea Warmte & Koude gaat dan ook graag verder met het uitwerken van de warmteproductie op basis van energie uit water in combinatie met een Warmte Koude Opslag (WKO) in de bodem en warmtepompen. Met dit systeem gaan we de warmte die we in de zomer uit het water halen seizoensoverbruggend opslaan in de bodem. We hebben met de partners al een schetsontwerp (SO) gemaakt van het duurzame warmtesysteem en zijn momenteel bezig met het voorontwerp (VO). Hierna gaan we aan de slag met het definitief ontwerp (DO).

Op basis van de verwachte warmtevraag over het jaar zijn we momenteel de verschillende onderdelen van het systeem aan het ontwerpen. Zo krijgen we een nauwkeuriger beeld van de benodigde installaties en kosten. Een aantal onderdelen ontwerpen we nu alvast op de maximale capaciteit van de drinkwaterleiding omdat we deze het liefst één keer aanleggen. Denk hierbij aan de aansluiting op de waterleiding en het gebouw waarin alle installaties komen te staan. Andere onderdelen ontwerpen we juist op een zo klein mogelijke schaal, bijvoorbeeld de warmtepompen en WKO’s. Dit doen we omdat niet alle woningen in de Vruchtenbuurt in één keer worden aangesloten. Door per cluster woningen de benodigde installaties bij te plaatsen staan er zo min mogelijk installaties (en euro’s) te “niksen”.

Met de uitkomsten van het VO krijgen we ook meer zicht op de hoeveelheid ruimte die we nodig hebben. Het zal nog best een uitdaging worden om in of nabij de wijk voldoende ruimte te vinden voor alle benodigde installaties (zowel boven- als ondergronds). Gelukkig krijgen we na de zomer hierbij hulp van studenten van de Haagse Hogeschool! Voor de locaties moeten uiteindelijk vergunningen worden aangevraagd bij de gemeente.

< Terug naar overzicht