Update van NetVerder: voorlopig ontwerp en woningonderzoek

17 juli 2022

NetVerder is op dit moment druk bezig met twee belangrijke werkzaamheden.

  • Het Voorlopig Ontwerp van het distributienet

Het warmtenet is een groot leidingstelsel dat onder de grond door de hele Vruchtenbuurt aangelegd wordt. Dat vraagt nogal wat. We willen dat iedereen genoeg warmte ontvangt, daarom moet er bijvoorbeeld nagedacht worden over leidingdiktes, de route van het netwerk, welke materialen we gebruiken, etc. NetVerder heeft hiervoor de experts van RoyalHaskoningDHV ingehuurd. Dit is een groot internationaal ingenieursbureau dat meer dan genoeg ervaring heeft met het ontwerpen van dit soort warmtenetten. We verwachten in oktober het ontwerp met de bewoners te kunnen delen.

  • Het woningonderzoek

De komende maanden wordt onderzoek gedaan naar de verschillende woningtypes in de Vruchtenbuurt. Het is van belang dat we meer informatie krijgen over de bestaande CV-installatie, meterkast en leidingwerk in de woning. We kunnen uiteraard niet alle woningen in de hele wijk bekijken, dus we maken een selectie van – voor zover mogelijk – representatieve woningen in de Vruchtenbuurt. Daarmee proberen we een aantal standaard aansluitmethodes te bedenken, zodat het daadwerkelijk aansluiten van de woningen op het warmtenet zo snel mogelijk gaat.

< Terug naar overzicht