Update werkgroepen

14 maart 2024

De vijf werkgroepen zijn inmiddels een tijdje aan de slag en vorderen goed. Alle werkgroepen zijn samengekomen en hebben de neuzen dezelfde kant op gericht. Vandaag hebben we per werkgroep een korte update. Daarnaast kun je je natuurlijk nog altijd aansluiten bij één van de werkgroepen om zelf mee te werken aan de toekomst van ons duurzame buurtwarmtenet!

Werkgroep juridisch

De werkgroep juridisch richt zich nu op de positie van de warmtegemeenschap in de nieuwe Wet Collectieve Warmtevoorziening (WCW) en de samenwerking met Netverder en de gemeente. Daarnaast wordt de oprichting van de warmtecoöperatie voorbereid. Deze gaat als professionele partij samen met de gemeente het warmtekavel en het opgroeirecht vormgeven.

Werkgroep communicatie

De werkgroep communicatie loopt natuurlijk ook warm voor de diverse duurzame initiatieven, met name het ontwikkelen van een warmtenet in de Vruchtenbuurt. En de werkgroep informeert daar niet alleen graag over, maar verneemt liever nog van de bewoners wat zíj vinden, horen, zien en wensen.

Werkgroep warmtetechniek

De werkgroep warmtetechniek wil meer zekerheid over het warmtenet-ready krijgen van al de woningen in de Vruchtenbuurt. De komende tijd gaat de werkgroep bij mensen thuis meten en testen. Er worden 24 woningopnames uitgevoerd op een koude ochtend. 

Werkgroep geld

Het aanleggen van een warmtenet is niet goedkoop. Alleen al voor de ontwikkelfase zijn enkele tonnen nodig. De werkgroep geld zoekt naar subsidiemogelijkheden. En maakt een plan voor structurele financiering van ons duurzame warmtenet.

Werkgroep verduurzaming

In de werkgroep verduurzaming wordt onderzocht of we met een straataanpak met name bewoners van een VvE kunnen helpen om samen hun woningen te verduurzamen. Wanneer meer woningen in de Vruchtenbuurt verduurzamen en minder energie verbruiken, kunnen meer woningen aangesloten worden op de beschikbare warmte van een warmtenet.

Ook meedoen? Heb je ook interesse om aan te sluiten bij één van de werkgroepen? Dat kan! Stuur een mailtje naar info@warmindewijk.nl.

< Terug naar overzicht