Warmtenet Pernis stopt, Warm in de Wijk gaat door

20 december 2023

Het grootschalige warmtenet in Den Haag dat zou worden voorzien van onder andere restwarmte van het Rotterdamse Pernis wordt voorlopig stilgezet. Met name vanwege een onrendabele top van 10.000 euro per woning en onzekerheden op het gebied van wet- en regelgeving zijn de voorbereidingen inmiddels stopgezet.

Een andere reden is onvoldoende interesse in enkele Haagse wijken waar een warmtenet zou worden aangelegd. Hetzelfde speelt in andere delen in het land. Om het warmtenet rendabel te maken moet een grote meerderheid van de inwoners willen deelnemen, in de praktijk zien inwoners vaak veel obstakels en weinig urgentie.

In wijken waar buurtbewoners samen het initiatief nemen om de wijk te verduurzamen is succes waarschijnlijker. Er is meer gelegenheid om maatwerk toe te passen en buurtbewoners voelen zich meer betrokken bij kleinschalige buurtwarmtenetten. Warm in de Wijk is een kans voor buurtbewoners om zelf aan het stuur te zitten en duurzame warmte op een sociale en collectieve manier te organiseren zodat de Vruchtenbuurters beter af zijn dan met een eigen warmtepomp óf in een grootschalig warmtenet.

< Terug naar overzicht