Wat is een warmtenet?

Heeft u vragen over het warmtenet? Bekijk dan onderstaande vragen die zijn gesteld door uw buren. Mocht u een vraag hebben die er nog niet bij staat, stuur deze dan naar … \

Mocht u graag contact opnemen met iemand, … staat voor u klaar via het volgende nummer:

Een buurtwarmtepomp is een warmtepomp waarmee het water wordt opgewaardeerd naar de beoogde temperatuur voor meerdere huizen. Afhankelijk van de grootte van de warmtepomp kan dit voor 10 woningen zijn, maar ook voor 100 woningen of meer. Hoe groter de warmtepomp hoe rendabeler deze zal zijn.

Er zijn momenteel vier bronnen in beeld. Echter moet wel vermeld worden dat er verschil is tussen de bronnen kijkend naar het huidige onderzoek. Zo is de effluentleiding van de rioolwaterzuivering van Delfland een zeer realistische en al reeds onderzochte mogelijke bron. Daarnaast kan een industriële warmtepomp worden gebruikt en kan er warmte worden gebruikt dat wordt opgewekt op daken of onder sportvelden. Voor de laatste twee bronnen loopt nog een onderzoek naar de haalbaarheid hiervan.

De huidige beoogde bron, namelijk de effluentleiding van Delfland, kan 55.000 woningen voorzien van warmte. Dit zorgt ervoor dat er niet wordt ‘gevochten’ om deze bron. De zekerheid van warmte vanuit deze bron is zeer hoog.

De bron is warmte uit de effluent leiding van Delfland. Dit zal altijd ongeveer 12 graden zijn. Om dit water op te waarderen naar de beoogde 55 graden zal hiervoor een buurtwarmtepomp worden gebruikt. Dit zal een water-waterwarmtepomp zijn.