Welke nieuwe warmtebron kies jij voor ons duurzame warmtenet?

15 juni 2023

Op 5 juli aanstaande organiseren we samen met onze partners Netverder en de Gemeente Den Haag een informatie- en discussieavond over de mogelijke nieuwe warmtebronnen. Nu de bronnenstudie bijna is afgerond en we de mogelijkheden steeds scherper in beeld hebben, willen we graag met u in gesprek. U bent van harte uitgenodigd op woensdagavond 5 juli van 19:30 tot 21:00 in de Remonstrantse Kerk aan de Laan van Meerdervoort 955, 2564 AJ Den Haag. We vertellen u graag meer over de bronnenstudie en gaan hier vervolgens over in dialoog. Wij zouden u willen vragen u vooraf aan te melden als u wilt meedoen, dat kan met een e-mail naar info@warmindewijk.nl.

Een nieuwe warmtebron
In maart van dit jaar hebben we moeten constateren dat Dunea zich helaas genoodzaakt ziet om te stoppen met de ontwikkeling van Thermische Energie uit Drinkwater (TED) als warmtebron voor de Vruchtenbuurt. Dit betekent tevens dat zij zich hebben teruggetrokken uit project Warm in de Wijk. Aanleiding hiervoor zijn twee recente ontwikkelingen rondom de beoogde bron.

Klik hier voor meer informatie en uitleg over het terugtrekken van Dunea Warmte Koude.

Wat betekent dit?

  • Vertraging: de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt, NetVerder en de Gemeente Den Haag gaan door met de ontwikkeling van een duurzaam warmtenet voor de Vruchtenbuurt. Het zoeken van een nieuwe bron gaat extra tijd kosten en daarmee loopt het project vertraging op.
  • Concrete aanbieding: in de originele planning zouden de aanmelders in het focusgebied eind van dit jaar een concrete aanbieding ontvangen met een voorstel voor aansluiting, werkzaamheden, kosten en contract. Gezien de omstandigheden kunnen wij dit jaar geen concrete aanbieding doen. Dit zal naar verwachting op zijn vroegst in het tweede of derde kwartaal van 2024 gebeuren.
  • Communicatie: we blijven de buurt zo goed mogelijk betrekken. Alle aanmelders zijn per brief geïnformeerd. Via de website en de nieuwsbrief hebben we gecommuniceerd over de ontwikkeling en op 12 april hebben we bij korfbalvereniging Achilles een bewonersavond georganiseerd om de situatie nader toe te lichten.
  • Intentieverklaring: de intentieverklaring van 670 aanmelders blijft staan. De aanmelders zitten nog nergens aan vast en blijven genoteerd staan als geïnteresseerd voor een aansluiting op het warmtenet.
  • Onderzoek toekomstige bedrijfsvoering: naast de zoektocht naar een nieuwe warmtebron loopt momenteel een onderzoek naar de toekomstige bedrijfsvorm waarin het duurzame warmtenet vorm moet krijgen. Met financiële steun van de Provincie Zuid-Holland wordt momenteel een onderzoek gedaan door EnergieSamen/HOOM naar de ‘governance’ van onze toekomstige warmtevoorziening. We zijn bovendien in gesprek met de gemeente over toekomstige financiering en ondersteuning voor ons project, daar de Europese ELENA-subsidie in oktober zal aflopen.

Duurzaam pionieren is uitdagend, zo blijkt maar weer eens. Met de partners van Warm in de Wijk en alle vrijwillige inzet van actieve buurtgenoten kijken wij niettemin met vertrouwen vooruit.

Lid worden
In het najaar organiseren we een Algemene Ledenvergadering (ALV) om de nieuwe potentiële warmtebronnen aan u voor te leggen en hopelijk te besluiten over voorkeursalternatieven. Als lid kunt u meebeslissen. Meld u aan als lid van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt als u nog geen lid bent.

Vrijwilligers
We zijn altijd op zoek naar bewoners die als vrijwilliger, meedenker of bestuurslid willen meedenken en -doen. U kunt ons natuurlijk via de website of per e-mail (info@warmindewijk.nl) benaderen.

< Terug naar overzicht