; ;
warmindewijklogo wittelettering schaduw


DE VRUCHTENBUURT
WORDT ER WARM VAN

Waarom duurzame warmte?

Aardgas is een fossiele brandstof. Bij de verbranding die nodig is om huizen of water te verwarmen komt veel CO2 vrij, dat zorgt voor opwarming van de aarde. Bij gebruik van duurzame warmte is dat niet het geval. Duurzame warmte betekent dus een minder zware belasting voor het milieu. Deelname aan een netwerk van duurzame warmte maakt het mogelijk om uw woning een grote stap dichterbij energieneutraal te brengen. Want wist u dat zo’n tweederde van de energie die u in uw huis verbruikt, wordt gebruikt om warmte te produceren?
Tenslotte anticiperen we ook op de eindigheid van de gasvoorraad, door over te gaan op duurzame warmte.

Waar komt de warmte vandaan?

Aanvankelijk leek geothermie de meest voor de hand liggende optie. Op basis van verschillende onderzoeken zijn we tot de conclusie gekomen dat er ook andere (betere) mogelijkheden zijn: de warmte van oppervlaktewater, de warmte van de rivierwaterleidingen en de retourwarmte van de geothermie aan de Leyweg. Al dat water is natuurlijk nog niet warm genoeg, maar de beschikbare warmte kan in een WKO worden opgeslagen en met collectieve warmtepompen naar een hogere temperatuur worden gebracht. Via een warmtenetwerk wordt dit warme water naar de woningen getransporteerd. 

Hoe werkt de levering aan mijn woning?

Duurzame warmte – in het ideale geval met een temperatuur van circa 70 graden -  komt de woning binnen via een afleverleiding. In een zogenaamde afleverset in de woning wordt de warmte van de afleverleiding overgedragen aan het water dat door de radiatoren in de woning loopt. Het afgekoelde water gaat via de afleverset  terug het leidingennet in. U merkt dus geen verschil, behalve dat er geen cv-ketel hangt, maar een afleverset. Hier komt bij dat de afleverset een stuk kleiner is dan een cv-ketel. De cv-ketel kan weg! 

Kan ik op gas blijven koken?

Dit is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek. Het lijkt logisch om het gasnet in de transitiefase te behouden – naast het warmtenetwerk, maar dat is niet aan ons. Hierover gaan netwerkbedrijf Stedin en de gemeente, en ook het Rijk. Als dit haalbaar blijkt, dan is het mogelijk dat  u  op gas kunt blijven koken als u dat wilt. Het alternatief is het gas helemaal laten afsluiten en overstappen op een vorm van elektrisch koken, bijvoorbeeld inductiekoken. Dan hoeft u geen vastrecht meer te betalen voor gas.

Is er altijd voldoende warmte beschikbaar?

Dit moet wat ons betreft gegarandeerd zijn. We werken aan een hoge betrouwbaarheid van het netwerk en een hoge leveringszekerheid van warmte. Om een hoge leveringszekerheid te organiseren, zijn extra installaties nodig voor momenten waarop de warmtevraag op zijn hoogst is. Een collectieve gasketel is een voorbeeld van een extra installatie, die ervoor kan zorgen dat alle woningen die aangesloten zijn op het warmtenet ook écht altijd warmte hebben.
Wij zijn niet de enige wijk in Den Haag waar wordt gewerkt aan de transitie. Een collectief netwerk zoals wij dat beogen is geen 'eilandje', en staat waarschijnlijk in verbinding met andere netten. In dat geval zijn we ook elkaars 'back-up'.

Wat betaal ik voor duurzame warmte?

De kosten van duurzame warmte zijn lager dan de kosten voor gas, dat is ons uitgangspunt.  Ook onderzoeken we of het mogelijk is de warmte te leveren via een bewonerscoöperatie zonder winstoogmerk. Bewoners die dat willen, kunnen wellicht ook mee-investeren en daarmee hun energiekosten in de toekomst verlagen.

Wie legt het netwerk aan en wat merken we daarvan in de Vruchtenbuurt?

We zijn in gesprek met Stedin, als potentieel netwerkbeheerder van een warmtenetwerk. Voor de aanleg moeten de straten tijdelijk open. Wie de aanleg gaat doen, is nu nog niet aan de orde.

Wanneer is het beschikbaar?

We streven ernaar binnen enkele jaren met een netwerk van duurzame warmte te beginnen. Dat lijkt misschien lang, maar in de tussentijd moet er veel gebeuren. Allereerst moeten we zeker weten dat er voldoende animo is, onder bewoners, ondernemers, VVE’s en maatschappelijke instellingen in en rond de Vruchtenbuurt. Tegelijkertijd willen we zeker weten dat een HTwarmtenetwerk écht de beste optie is. Ook moeten er nog meer en uitgebreide technische berekeningen gedaan worden, om tot een sluitende businesscase te komen. En als die uitgevoerd zijn, weten we of het ook écht kan doorgaan. Daarna moet het netwerk nog worden aangelegd. We hebben dus nog een lange weg te gaan.

 

 

Nog meer vragen en antwoorden leest u hier op de site van Warmtestad, een initiatief van Waterbedrijf Groningen en de gemeente Groningen. 

 

Back to Top