Terugblik bijeenkomst: van buurtinititief naar buurtbedrijf

16 november 2023

Op 25 oktober j.l. is een groep enthousiaste buren bijeen gekomen om met Warm in de Wijk en met elkaar in gesprek te gaan over de koers van ons warmtenet. Energie Samen was aanwezig om hun recentelijk uitgebrachte advies over de toekomstige organisatievorm van het warmtenet toe te lichten. Maar hoe organiseer je zo een warmtegemeenschap?

Eric (voorzitter CDV) heeft toegelicht wat het bestuur wil gaan doen met de adviezen, zoals ook te lezen is in de position paper. In zijn verhaal werd duidelijk dat Warm in de Wijk voor een belangrijk moment staat. Want na jaren forse vrijwillige inzet vanuit de wijk, moet nu de stap gemaakt worden naar een professionele coöperatieve vorm die met professionals die volgende fase oppakt.

Vervolgens heeft Energie Samen nog toegelicht hoe dit in de praktijk eruit kan gaan zien, aan de hand van de ervaringen van de wijk Oost-Wageningen. Een van de lessen hieruit was de start met werkpakketten; met bewoners uit de wijk aan de slag om professionalisering te realiseren. In groepjes is er gesproken over de onderwerpen die het bestuur als belangrijk ziet: Geld, Juridisch, Community, Techniek en Verduurzaming. Buren kozen een onderwerp om over in gesprek te gaan en hebben zich daar in groepsverband gedoken in de vragen: ‘Wat kun jij bijdragen in de werkgroep?’ en ‘Wat moet er het komende jaar op dit onderwerp gebeuren?’

Warm in de Wijk heeft op een rijtje gezet wat er in de vijf groepen besproken is. De belangrijkste uitkomsten zijn:

  • Geld: een kleine groep was aangeschoven bij dit gesprek. Door hier een heldere omschrijving van de vrijwilligerstaken mogelijk bij helpen. Het komende jaar moet er een tijdlijn komen met fases en daaraan gekoppeld welke bedragen er nodig zijn. Daarnaast is een mix van potjes nodig.
  • Juridisch: Ook hier was een kleine groep aangeschoven bij het gesprek. Juridische zaken lijken al snel moeilijk en de drempel om aan te haken bij de werkgroep is daarom hoog.
  • Community: Bij deze groep is er flink gebrainstormd over activiteiten en hebben de deelnemers in het gesprek ook aangegeven welke bijdrage zij kunnen leveren. Ook kwamen hier ook ideeën om mensen mee te krijgen in het verduurzaming van hun woning. Ook zijn er al aanmeldingen voor de werkgroep. Deze zal binnenkort opgestart worden.
  • Techniek: Ook hier zijn enkele aanmeldingen voor de werkgroep. Er leven veel vragen. Het komende jaar moet met name gewerkt worden om antwoorden te krijgen op deze vragen. Hierbij willen ze ook leren van andere initiatieven zoals die in Wageningen.
  • Verduurzaming: Onder leiding van een van de energiecoaches hebben de deelnemers in deze groep veel acties bedacht wat er komend jaar moet gebeuren. Daarbij hebben een aantal deelnemers zich ook gemeld voor de werkgroep.

Vragen en antwoorden

Tijdens de avond konden buren hun vragen opschrijven. Deze zijn verzameld en hieronder in het Q&A document beantwoord.

De uitkomsten van de avond worden door Warm in de Wijk meegenomen als onderdeel van de position paper en de start van de werkgroepen. De volgende stap is dat de nieuwe versie van de position paper wordt voorgelegd aan de ALV. Daarnaast zal er gestart worden met de werkgroepen. Wilt u mee helpen het warmtenet te realiseren? Laat het ons weten op info@warmindewijk.nl. Dan gaan we in gesprek over hoe u het beste zou kunnen helpen.

Meebeslissen – 20 november ALV (eveneens in de Remonstrantse Kerk)

Op maandagavond 20 november organiseren we een Algemene Ledenvergadering (ALV). De leden van de coöperatie nemen dan besluiten over de volgende fase van het warmtenet. Ben u nog geen lid? U kunt u aanmelden voor het lidmaatschap van de Coöperatie Duurzame Vruchtenbuurt via deze link.

Voor meer informatie over het advies van Energie Samen, de koers van het warmtenet en ter naslag vindt u hieronder de presentatieslides van 25 oktober.

< Terug naar overzicht