Op zoek naar een nieuwe warmtebron voor Warm in de Wijk

8 mei 2023

Dunea Warmte & Koude heeft aangekondigd zich terug te trekken uit het warmtenet Warm in de Wijk. Het drinkwaterbedrijf Dunea ziet nieuwe uitdagingen ontstaan op het gebied van de drinkwatervoorziening. Omdat veilig en betrouwbaar drinkwater de eerste prioriteit van Dunea is, heeft het drinkwaterbedrijf besloten zich te richten op de uitdagingen die de drinkwatervoorziening in de nabije toekomst met zich meebrengt.

Op 12 april 2023 was Dunea aanwezig op de bewonersavond om hun besluit toe te lichten. Op dezelfde avond werd Michael Urlings voorgesteld als nieuwe projectleider van Warm in de Wijk. Michael is opgegroeid in Den Haag, maar woont inmiddels wat zuidelijker in het Brabantse Eindhoven. In onder andere Amersfoort, Den Bosch en Eindhoven heeft hij zich beziggehouden met de haalbaarheid en het ontwikkelen van warmtenetten.

Michaels eerste uitdaging is het vinden van een nieuwe warmtebron nu aquathermie (thermische energie uit drinkwater) afvalt als mogelijkheid. Door de gemeente is een uitvraag gedaan naar partijen die een bronnenstudie kunnen uitvoeren, zodat beter zicht ontstaat op alternatieve mogelijkheden. Inmiddels is Sweco gestart met de studie die eind juni afgerond zal zijn. Zodra de uitkomsten van die studie er zijn gaan we graag opnieuw met de bewoners van de wijk in gesprek!

Hieronder vindt u de op de avond gebruikte slides. Klik hier om het verslag van de avond te lezen.

< Terug naar overzicht